Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ITER: dohoda Euratom/Japonsko o jaderné syntéze

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

ITER: dohoda Euratom/Japonsko o jaderné syntéze

Evropská unie (EU) a Japonsko přijaly dohodu o „širším přístupu“ v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy jako doplněk k projektu mezinárodního rozsahu ITER. Dohoda bude základem k různým činnostem v oblasti výzkumu a rozvoje týkajícím se nových materiálů a scénářů využití zejména za účelem stavby budoucí demonstrační elektrárny (DEMO).

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/614/Euratom ze dne 30. ledna 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Japonska o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy ze strany Komise.

PŘEHLED

Cílem dohody je vytvořit rámec pro realizaci „širšího přístupu“ v oblasti energie z jaderné syntézy mezi Evropskou unií (EU) a Japonskem, jakožto pokračování projektu ITER.

Dohoda, navrhovaná na deset let, je otevřena i pro ostatní strany zúčastněné v projektu ITER.

Činnosti

Činnosti „širšího přístupu“ se týkají tří projektů výzkumu rozvinutého v Japonsku:

 • projekt doplňující koncepci Mezinárodní zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF/EVEDA) a umožňující testování a hodnocení materiálů použitých v prostředí srovnatelném se zařízením pro jadernou syntézu;
 • „satelitní“ program Tokamak, určený k vypracování scénářů využití v projektech ITER a DEMO (DE) (EN) (FR);
 • projekt týkající se Mezinárodního výzkumného střediska pro energii z jaderné syntézy, orgánu pro koordinaci koncepčních činností výzkumu a vývoje DEMO, rozsáhlé simulace plasmatu jaderné syntézy superpočítači a experimentování na dálku, aby bylo umožněno vědcům účastnit se pokusů prováděných v rámci ITER.

Struktura

Orgány struktury činností „širšího přístupu“:

 • řídící výbor;
 • sekretariát;
 • projektové výbory;
 • vedoucí projektů a projektové týmy;
 • prováděcí agentury.

Nástroje provádění

Každoročně nejpozději 31. března předkládají řídícímu výboru jednotliví vedoucí projektů, po konzultaci s příslušným projektovým výborem, plán projektu (na celou dobu trvání projektu), který obsahuje:

 • stručný popis celkového plánu činností;
 • podrobný harmonogram hlavních etap realizace daného projektu;
 • souhrnný přehled již poskytnutých příspěvků a příspěvků, které mají být poskytnuty.

Po konzultaci s příslušným projektovým výborem každý vedoucí projektu (nejpozději dne 31. října každého roku) předloží řídícímu výboru pracovní program na následující rok, který obsahuje:

 • podrobné informace k příslušnému plánu projektu;
 • programový popis činností, které se mají provést (cíle, plánování, běžné výdaje a příspěvky, které poskytne každá strana, apod.).

Každý vedoucí projektu předkládá řídícímu výboru ke schválení (nejpozději dne 31. března každého roku) výroční zprávu, dokument, který se zasílá stranám a prováděcím agenturám.

Kterákoli ze stran má právo provést finanční audit kdykoli v době trvání této dohody a do pěti let po uplynutí doby její platnosti nebo po jejím ukončení.

Zdroje

Na provádění činností v rámci „širšího přístupu“ jsou určeny tyto zdroje:

 • věcné plnění;
 • konkrétní komponenty, zařízení, materiály a další zboží a služby;
 • odborníci, kteří jsou k dispozici projektovým týmům;
 • pracovníci, kteří jsou k dispozici různým prováděcím orgánům;
 • finanční příspěvky.

Evropský příspěvek je poskytován většinou prostřednictvím věcného plnění ve výši přibližně 340 milionů EUR.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/614/Euratom

30. 1. 2007

-

Úř. věst. L 246, 21. 9. 2007

Poslední aktualizace: 20.05.2008

Top