Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
„Clean Sky“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

„Clean Sky“

Společná technologická iniciativa (STI) „Čisté nebe“ usiluje na evropské úrovni o vytvoření partnerství mezi veřejným a soukromým výzkumem v oblasti letectví pro podporu rozvoje technologií nezbytných pro čistý, inovativní a konkurenceschopný letecký systém.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 71/2008 ze dne 18. prosince 2007 o založení společného podniku Clean Sky

PŘEHLED

Společná technologická iniciativa (STI) „Clean Sky“ („Čisté nebe“) je součástí zvláštního programu „Spolupráce“ (7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj – sedmý rámcový program).

Cíle

Program „Clean Sky“, vytvořený na období do 31. prosince 2017, usiluje především o:

 • urychlení vývoje technologií vhodných pro čistší generaci letecké dopravy;
 • zajištění účinné koordinace leteckého výzkumu v rámci Evropy;
 • umožnění zavést inovativní a konkurenceschopný systém letecké dopravy;
 • vyšší tvorbu poznatků a lepší využití výsledků z výzkumu.

Vyjádřeno v číslech, „Clean Sky“ plánuje snížit do roku 2020 emise CO2 o 50 %, emise NOx o 80 % a hlukové znečištění o 50 %.

„Integrované technologické demonstrátory“ (ITD)

StrukturuClean Sky“ tvoří šest technických oblastí, které zahrnují různé aspekty chování letadla a nazývají se „integrované technologické demonstrátory“. Poslouží jako rámec pro výzkumné práce od experimentální fáze až po ukázkové lety.

Konkrétně se jedná o těchto šest ITD:

 • Inteligentní letadlo s pevnými křídly je zaměřený na technologii křídel;
 • Ekologické regionální letadlo (motory, hospodaření s energií a nové konfigurace s nízkou hlučností);
 • ITD ekologické letadlo s rotující nosnou plochou zaměřený na instalaci inovativních rotorových lopatek a motorů se sníženou hlučností, produkujících menší kondenzační pruhy, s nižší spotřebou paliva a s dráhami letu šetrnými k životnímu prostředí;
 • ITD systémy pro ekologický provoz zaměřený především na vybavení a uspořádání a také na tepelné hospodaření;
 • ITD udržitelné a ekologické motory zaměřený na rozvoj technologií pro lehké a tiché nízkotlaké systémy a na snížení oxidů dusíku (NOx);
 • ITD ekodesign, který se zaměří na životnost materiálů a komponent (návrh, výroba, údržba, likvidace/recyklace).

Nezávislý technický nástroj pro vyhodnocení bude mít za úkol vyhodnotit a sledovat výsledky výzkumu v jednotlivých oblastech a v co nejvyšší míře optimalizovat dopady programu s ohledem na cíle ochrany životního prostředí.

Členové a orgány

Zakládajícími členy jsou:

 • Evropská unie (EU), zastoupená Komisí;
 • dvanáct zodpovědných vedoucích ITD a přidružení členové;
 • každý veřejný nebo soukromý subjekt (průmysl, podnik, malý a střední podnik, výzkumné centrum, univerzita, atd.) pocházející z členského státu nebo země přidružené k 7. rámcovému programu, která se za určitých podmínek a po odsouhlasení řídícím výborem může ucházet o přistoupení.

Orgány jsou:

 • řídící výbor;
 • výkonný výbor;
 • výbory pro řízení ITD;
 • výbor pro řízení nástroje pro vyhodnocení technologií;
 • hlavní fórum.

Skupina zástupců států je poradním orgánem podniku.

Rozpočet

Maximální příspěvek Společenství dosahuje 800 milionů EUR a pochází z rozpočtových úvěrů určených na téma „Doprava“ zvláštního programu „Spolupráce“. K tomu se přidává (minimálně) stejně vysoký příspěvek ostatních členů podniku, takže celkový rozpočet dosahuje 1,6 miliard EUR.

Obecná ustanovení

Orgán Společenství „Clean Sky“ je právnickou osobou.

Podrobnější informace ohledně cílů a činností STI „Clean Sky“, jejího statutu a fungování, úlohy a úkolů členů a orgánů a financování jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Kontext

Kromě iniciativy „Clean Sky“ se plánuje pět dalších podobných iniciativ v oblasti nanoelektroniky (ENIAC), vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS), inovativních léčiv, vodíku, palivových článků a globálního monitorování životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost - Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 71/2008

7. 2. 2008–31. 12. 2017

Úř. věst. L 30 ze dne 4. 2. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 71/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

See also

 • Internetová stránka věnovaná Clean Sky (EN)

Poslední aktualizace: 09.11.2011

Top