Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regiony pro hospodářskou změnu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regiony pro hospodářskou změnu

Sdělení předkládá iniciativu „regiony pro hospodářskou změnu“, jejímž cílem je přispět k posílení regionální hospodářské konvergence a hospodářské modernizace. Iniciativa disponuje celkovým rozpočtem 375 milionů EUR a umožní dobrovolným sítím zúčastněných členských států, regionů a měst vybrat nejlepší osvědčené postupy pro hospodářskou modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti. Díky propojení tématického rozvoje s programy politiky soudružnosti se osvědčené projekty rychle rozšiřují do členských států.

AKT

Sdělení Komise ze dne 8. listopadu 2006. „Regiony pro hospodářskou změnu“ (KOM(2006) 675 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Komise nedávno vyzvala ke zvýšení úsilí o růst a větší počet lepších pracovních míst na základě partnerství pro růst a zaměstnanost. Partnerství se promítlo do reformy prostřednictvím lisabonského programu Společenství a národních programů reforem.

Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013 pro soudržnost a obecné zásady pro investice určené na rozvoj města mají za cíl přispět k partnerství pro růst a zaměstnanost a stanoví oblasti působení, jimž by se měla dát přednost v programech politiky soudržnosti na léta 2007-2013.

Programy politiky soudržnosti na léta 2007-2013 obsahují pomoc Společenství ve výši 350 miliard EUR a 150 miliard EUR investic financovaných z vnitrostátních veřejných zdrojů. Investice musí přispívat k hospodářské modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost. Tímto způsobem je stanoven vztah mezi regionální hospodářskou konvergencí a hospodářskou modernizací.

Iniciativa „Regiony pro hospodářskou změnu“

Sdělení představuje iniciativu „Regiony pro hospodářskou změnu“ v rámci cíle „evropská územní spolupráce“ a v rámci programu rozvoje města. Jejím cílem je testování osvědčených postupů, které posílí vztah mezi regionální hospodářskou konvergencí a hospodářskou modernizací.

Iniciativa disponuje celkovým rozpočtem 375 milionů EUR a umožní dobrovolným sítím zúčastněných členských států, regionů a měst vybrat nejlepší osvědčené postupy pro hospodářskou modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti.

Komise navrhne dobrovolným sítím témata vztahující se k hospodářské modernizaci a revidované lisabonské strategii. Tímto způsobem budou mít sítě, které si to budou přát, možnost pracovat na těchto tématech a úžeji spolupracovat s Komisí.

Sítě, které se účastní iniciativy, vyberou rozvojová témata, která je zajímají, a využijí je v rámci společných sítí spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR). Díky propojení tématického rozvoje s programy politiky soudružnosti se osvědčené projekty rychle rozšiřují do členských států.

Rychlé rozšíření

V rámci iniciativy „Regiony pro hospodářskou změnu“ vznikne možnost rychlého rozšíření. Pro vybraná témata (související s hospodářskou modernizací a revidovanou lisabonskou strategií) budou vytvořeny dobrovolné sítě řízené Komisí. Rychlé rozšíření dává Komisi právo podávat návrhy a umožní ji sehrát vedoucí úlohu při rychlém šíření nápadů vybraných sítěmi prostřednictvím programů podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Komunikace

Pro zajištění rychlého šíření nápadů, výsledků a osvědčených postupů je nezbytné zavést u iniciativy „Regiony pro hospodářskou změnu“ intenzivní komunikaci. Jedná se například o každoroční organizování konference o regionech pro hospodářskou změnu, vytvoření nové internetové sítě a každoroční odměňování projektů.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013 (KOM(2005) 299 – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 15.01.2007

Top