Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osvobození od daní: trvalé přemístění osobního majetku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Osvobození od daní: trvalé přemístění osobního majetku

Tato směrnice zavádí osvobození od daní, které má zmírnit daňové překážky bránící dovozu osobního majetku z jednoho členského státu Evropské unie (EU) do jiného.

AKT

Směrnice Rady 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu

PŘEHLED

Tato směrnice poskytuje osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu Evropské unie (EU) od daní ze spotřeby, které se na toto přemístění obvykle vztahují. Osobním majetkem se rozumí majetek pro soukromé použití dotyčných osob nebo pro potřeby jejich domácnosti. Tento majetek nesmí odrážet žádný obchodní zájem ani nesmí být určen pro ekonomickou činnost. Za osobní majetek se však považují i nástroje, které dotyčná osoba potřebuje k výkonu svého zaměstnání nebo povolání.

Osvobození od daní při přemístění jezdeckých koní, motorových silničních vozidel (včetně jejich přívěsů), obytných přívěsů, rekreačních lodí a rekreačních letadel je přiznáno pouze tehdy, přemisťuje-li soukromá osoba své obvyklé bydliště do členského státu určení. Pro účely této směrnice se „obvyklým bydlištěm“ rozumí místo, kde určitá osoba žije obvykle, tj. alespoň 185 dnů v každém kalendářním roce, kvůli svým osobním a pracovním vazbám, nebo nemá-li žádné pracovní vazby, kvůli osobním vazbám, z nichž vyplývá úzké spojení mezi dotyčnou osobou a místem, kde žije.

Přemístěná motorová vozidla (včetně jejich přívěsů), obytné přívěsy, rekreační lodě a rekreační letadla nelze na nikoho převést a nikomu pronajmout ani zapůjčit v době 12 měsíců poté, co byly přemístěny s osvobozením od daní, s výjimkou řádně odůvodněných okolností, které uznají příslušné orgány členského státu určení.

Přemístění majetku může být provedeno najednou nebo vícekrát s ohledem na kterýkoli z těchto důvodů:

  • v souvislosti se změnou obvyklého bydliště: všechen majetek musí být přemístěn do 12 měsíců po změně obvyklého bydliště;
  • v souvislosti se zařizováním nebo opuštěním rekreačního objektu: přemístěný majetek musí odpovídat obvyklému vybavení rekreačního objektu a dotyčná osoba musí být vlastníkem svého rekreačního objektu nebo si jej pronajímat na dobu alespoň 12 měsíců;
  • při příležitosti sňatku: přemístění se musí uskutečnit v období, které počíná dva měsíce přede dnem zamýšleného sňatku a končí čtyři měsíce po skutečném dni sňatku, a dotyčná osoba musí předložit doklad o tom, že k sňatku došlo nebo že bylo zahájeno předsňatkové řízení;
  • při nabytí dědictvím: majetek musí být přemístěn nejpozději dva roky ode dne, kdy se dotyčná osoba stala jeho vlastníkem, a musí být předloženo osvědčení, že majetek, který se přemisťuje, byl získán dědictvím.

S výjimkou některého zboží mohou členské státy zachovat nebo zavést volnější podmínky pro přiznání osvobození od daní, než jsou stanoveny v této směrnici.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/55/ES

30. 6. 2009

Úř. věst. L 145 ze dne 10. 6. 2009

Poslední aktualizace: 17.08.2011

Top