Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění řádných kontrol potravin a krmiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění řádných kontrol potravin a krmiv

Potraviny pro lidi i krmivo pro zvířata musí být bezpečné a zdravotně nezávadné. S cílem zajistit dodržování vysokých norem Evropské unie (EU) se provádějí úřední kontroly, které mají ověřit úplné provádějí různých právních předpisů.

AKT

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

PŘEHLED

Potraviny pro lidi i krmivo pro zvířata musí být bezpečné a zdravotně nezávadné. S cílem zajistit dodržování vysokých norem Evropské unie (EU) se provádějí úřední kontroly, které mají ověřit úplné provádějí různých právních předpisů.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení vyplňuje mezery ve stávajících právních předpisech reorganizací úředních kontrol tak, aby byly integrovány ve všech fázích výroby a ve všech odvětvích. Stanoví úkoly vnitrostátních kontrolorů i kontrolorů EU. Jeho cílem je zabránit rizikům pro lidi i zvířata, eliminovat je nebo je snížit na přijatelné úrovně; zajistit poctivé jednání v obchodu s krmivy a potravinami; a chránit zájmy veřejnosti.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vnitrostátní orgány musí provádět úřední kontroly, a to pravidelně a bez varování, na základě zjištěných rizik, dosavadního chování provozovatelů podniků, pokud jde o dodržování právních předpisů, a jakýchkoli informací, které mohou svědčit o nedodržování.
 • Kontroly lze provádět v jakkoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce.
 • Každá vláda EU musí jmenovat vnitrostátní orgán, který bude zodpovídat za účinnost a nezávislost kontrol.
 • Vlády musí zajistit, že budou k dispozici náležité finance na nezbytný personál a další potřebné prostředky.
 • Pro případ mimořádné události, kdy se zjistí, že potraviny nebo krmivo představuje vážné riziko pro lidi či zvířata, je nutné zavést vnitrostátní akceschopné pohotovostní plány.
 • Víceleté vnitrostátní plány kontrol obsahují obecné podrobnosti o struktuře a organizaci zavedených systémů kontrol. Tyto plány se každý rok ohlašují Komisi.
 • Široká veřejnost by měla mít přístup k informacím o provedených kontrolách, kromě informací, které jsou předmětem služebního tajemství, například důvěrné záležitosti a osobní údaje.
 • Jsou určeny konkrétní laboratoře, které mají analyzovat vzorky pořízené během kontrol.
 • Kontroly se vztahují i na potraviny a krmiva dovážená do EU.
 • Evropská komise provádí obecné i konkrétní audity v zemích EU s cílem ověřit provádění víceletých vnitrostátních plánů kontrol.
 • Nařízení (EU) č. 652/2014 zajišťuje finanční prostředky z rozpočtu EU na pokrytí nákladů vnitrostátních orgánů, zemí mimo EU a mezinárodních organizací. Suma na roky 2014-2020 je 1 891 936 000 EUR.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 20. května 2004.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o úředních kontrolách a donucování.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 882/2004

20. 5. 2004

-

Úř. věst. L 191 ze dne 28. 5. 2004, s. 1-52

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1029/2008

10. 11. 2008

-

Úř. věst. L 278 ze dne 21. 10. 2008, s. 6-6

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009, s. 14-92

Nařízení (ES) č. 1162/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009, s. 10-12

Nařízení (EU) č. 87/2011

23. 2. 2011

-

Úř. věst. L 29 ze dne 3. 2. 2011, s. 1-4

Nařízení (EU) č. 208/2011

23. 3. 2011

-

Úř. věst. L 58 ze dne 3. 3. 2011, s. 29-35

Nařízení (EU) č. 563/2012

1. 7. 2012

-

Úř. věst. L 168 ze dne 28. 6. 2012, s. 24-25

Nařízení (EU) č. 702/2013

27. 7. 2013

-

Úř. věst. L 199 ze dne 24. 7. 2013, s. 3-4

Nařízení (EU) č. 652/2014

30. 6. 2014

-

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014, s. 1-32

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 882/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 19.06.2015

Top