Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobré životní podmínky zvířat během přepravy – pravidla pro místa zastávek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy – pravidla pro místa zastávek

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích EU pro kontrolní místa a o změně plánu cesty pro přepravu zvířat

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro kontrolní místa, kde zvířata během povinných přestávek na dlouhých cestách v EU odpočívají nejméně 12 hodin. Jsou navržena tak, aby zajišťovala optimální podmínky pro jejich dobré životní podmínky.

KLÍČOVÉ BODY

 • Kontrolní místa musí:
  • být umístěna v oblasti bez jakýchkoli omezení pro zdraví zvířat,
  • být podrobena kontrole úředního zvěrolékaře,
  • procházet pravidelnými inspekcemi nejméně dvakrát ročně,
  • splňovat všechny příslušné právní předpisy EU týkající se zdraví zvířat,
  • dodržovat podrobná zdravotní a hygienická opatření, stavební normy a provozní předpisy. Patří mezi ně podestýlka a znečištěná podestýlka, zařízení pro nakládku a vykládku zvířat a ošetření zvířat během jejich pobytu.
 • Kontrolní místa se používají výhradně k příjmu, nakrmení, napojení, odpočinku, ustájení, ošetření a odeslání zvířat, která jsou tudy přepravována.
 • Zvířata z různých zásilek mohou být ve stejnou dobu v místech zastávky pouze v případě, že mají stejný potvrzený nákazový status.
 • Příslušný vnitrostátní orgán schválí a vydá pro každé kontrolní místo číslo. Schválení lze omezit na určité druhy nebo kategorie zvířat a jejich nákazový status.
 • Majitelé kontrolních míst musí:
  • přijmout pouze zvířata, která byla potvrzena nebo označena v souladu s příslušnými právními předpisy EU,
  • zajistit, aby zvířata byla dle potřeby ošetřována, krmena a napájena,
  • zavolat zvěrolékaře, pokud je zapotřebí některé zvíře ošetřit nebo odeslat,
  • zaměstnávat osoby, které mají vhodné školení a jsou odborně způsobilé,
  • uvědomit příslušné orgány do jednoho pracovního dne o odjezdu zásilky,
  • informovat co nejdříve příslušný orgán o jakýchkoli anomáliích.
 • Země EU musí pozastavit využívání kontrolního místa, pokud dojde k vážnému porušení pravidel pro zdraví zvířat nebo jejich dobré životní podmínky. Informuje Evropskou komisi a ostatní země EU.
 • Předtím, než zvířata opustí kontrolní místo, musí úřední veterinář ověřit, zda jsou schopna pokračovat v cestě.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 1. ledna 1999.

KONTEXT

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009, uznává, že zvířata jsou vnímající bytosti. V důsledku toho musí politiky EU plně respektovat požadavky na jejich dobré životní podmínky.

EU přijala samostatné právní předpisy týkající se:

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Dobré životní podmínky zvířat – hlavní úspěchy.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1–6)

Postupné změny nařízení Rady (ES) č. 1255/97 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Rozhodnutí Rady 2004/544/ES ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 21)

Poslední aktualizace 11.04.2016

Top