Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti slintavce a kulhavce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti slintavce a kulhavce

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2003/85/ES o opatřeních EU pro tlumení slintavky a kulhavky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví minimální tlumicí opatření, která se použijí v případě výskytu slintavky a kulhavky.
 • Zahrnuje preventivní opatření pro zvýšení pohotovosti a připravenosti příslušných orgánů a zemědělců. Země EU mohou samostatně přijmout přísnější opatření.

KLÍČOVÉ BODY

 • Slintavka a kulhavka je choroba povinná hlášením. Majitelé, veterináři a všechny osoby, které jsou v kontaktu se zvířaty, mají povinnost nahlásit každý její výskyt.
 • Je-li ohlášen podezřelý případ, musí příslušné orgány zajistit, aby:
  • hospodářství bylo postaveno pod úřední dozor,
  • bylo provedeno sčítání všech zvířat a zvířecích produktů v hospodářství,
  • žádná zvířata nebo osoby nevstoupily do hospodářství nebo je neopustily,
  • vstupy a výstupy z budov byly dezinfikovány,
  • bylo vymezeno dočasné kontrolní pásmo, kde platí zákaz pohybu zvířat ve větší oblasti,
  • byl prováděn preventivní eradikační program, včetně preventivního utracování zvířat.
 • Je-li ohnisko slintavky a kulhavky potvrzeno, musí příslušné orgány zajistit, aby:
  • všechna infikovaná zvířata byla neprodleně utracena na místě,
  • mrtvá těla zvířat byla zakopána nebo spálena,
  • všechny budovy a dopravní prostředky používané v souvislosti se zvířaty byly dezinfikovány, a je-li to nutné, aby byly dezinfikovány i obytné a kancelářské prostory hospodářství,
  • všechny výrobky, které mohly opustit hospodářství před zavedením kontrolních opatření, byly vysledovány a zpracovány,
  • byla přijata opatření na ochranu zvířat v laboratořích, zoologických zahradách a přírodních rezervacích v blízkosti ohnisek choroby,
  • všechna zvířata na jatkách, stanovištích hraniční kontroly a v jakýchkoli dopravních prostředcích, kde byl potvrzen případ slintavky a kulhavky, byla okamžitě usmrcena,
  • bylo vytvořeno ochranné pásmo o minimálním poloměru 3 km a pásmo dozoru o minimálním poloměru 10 km,
  • v těchto pásmech platila zvláštní opatření: například zákaz prodeje výrobků získaných ze zvířat pocházejících z těchto pásem.
 • Omezení platná v ochranných pásmech mohou být zrušena 15 dnů poté, co bylo poslední infikované zvíře usmrceno nebo zlikvidováno. Časová lhůta pro pásma dozoru je 30 dnů.
 • Zvláštní pravidla se vztahují na používání, výrobu a prodej vakcín proti slintavce a kulhavce.
 • Vnitrostátní orgány přísně kontrolují laboratoře, které pracují se živým virem slintavky a kulhavky. Zřídí jedno národní/ústřední kontrolní středisko.
 • Vnitrostátní orgány vypracují pohotovostní plán, který se použije v případě výskytu choroby. Mohou také provádět cvičné poplachy v reálném čase.

Zrušení

Nařízení (EU) 2016/429 zrušuje směrnici Rady 2003/85/ES ode dne 21. dubna 2021.

KONTEXT

Slintavka a kulhavka je vysoce nakažlivá choroba. Vyskytuje se u domácích a volně žijících kopytníků, jako je hovězí skot, ale může postihovat i některé jiné druhy (např. bizony a zubry).

Poslední epidemie – ve Velké Británii v roce 2001 – postihla více než 2 000 hospodářství. Způsobila těžké ztráty zemědělcům a vyvolala obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti hovězího masa.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 22. listopadu 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. června 2004.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované slintavce a kulhavce.

AKT

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1–87)

Postupné změny směrnice 2003/85/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/18/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky podle směrnice Rady 2003/85/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 36–37)

Rozhodnutí Rady 91/666/EHS ze dne 11. prosince 1991 o vytvoření rezerv očkovacích látek proti slintavce a kulhavce ve Společenství (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 21–25) Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2001/75/ES ze dne 18. ledna 2001 o testování nezávadnosti a účinnosti očkovacích látek proti slintavce a kulhavce a očkovacích látek proti katarální horečce ovcí (Úř. věst. L 26, 27.1.2001, s. 38–39)

Rozhodnutí Komise 2009/486/ES ze dne 22. června 2009 o nákupu antigenů viru slintavky a kulhavky (Úř. věst. L 160, 23.6.2009, s. 27–28)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top