Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pesticidy v EU – zajištění jejich udržitelného používání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pesticidy v EU – zajištění jejich udržitelného používání

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/128/ES – opatření EU pro dosažení udržitelného používání pesticidů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla pro udržitelné používání pesticidů snížením jejich rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Podporuje používání integrované ochrany rostlin a různých postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí:
  • přijmout vnitrostátní plány pro stanovení úkolů, cílů, opatření a harmonogramů pro snížení rizik používání pesticidů pro zdraví a životní prostředí,
  • zajistit, aby všichni profesionální uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité odborné přípravě,
  • informovat širokou veřejnost a podpořit programy pro informování a zvyšování povědomí o potenciálních rizicích pesticidů,
  • požadovat, aby zařízení pro aplikaci pesticidů procházelo pravidelnými kontrolami (nejméně jednou do roku 2016, poté do roku 2020 jednou za pět let a následně jednou za tři roky),
  • zakázat letecký postřik,
  • chránit vodu, zejména pitnou vodu, před vlivem pesticidů,
  • zajistit, aby bylo používání pesticidů v určitých oblastech omezeno nebo zakázáno, například ve veřejných parcích, na hřištích, sportovištích nebo v blízkosti zdravotnických zařízení,
  • vyžadovat, aby profesionální uživatelé dodržovali bezpečnostní předpisy při manipulaci s pesticidy a jejich skladování a při nakládání s jejich obaly a zbytky,
  • přijmout veškerá nezbytná opatření na podporu ochrany před škodlivými organismy s nízkými vstupy pesticidů.
 • Tento právní předpis nebrání zemím EU v omezení nebo zákazu používání pesticidů za konkrétních okolností nebo v konkrétních oblastech.
 • Do 14. prosince 2012 měly země EU seznámit Evropskou komisi a ostatní země EU se svými vnitrostátními plány.
 • Do 14. prosince 2014 měla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vnitrostátních plánech.
 • Do 14. prosince 2018 musí Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku, jakého země EU dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 25. listopadu 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 14. prosince 2011.

KONTEXT

Udržitelné používání pesticidů

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009 kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71–86)

Postupné změny směrnice 2009/128/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 11.04.2016

Top