Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rekuperace benzinových par na čerpacích stanicích pro čistější ovzduší

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rekuperace benzinových par na čerpacích stanicích pro čistější ovzduší

Benzinové páry vypouštěné při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve směrnici z roku 2009 přijímá Evropská unie (EU) opatření pro rekuperaci těchto par.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích

PŘEHLED

Benzinové páry vypouštěné při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Ve směrnici z roku 2009 přijímá Evropská unie (EU) opatření pro rekuperaci těchto par.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zajišťuje rekuperaci škodlivých benzinových par, které by jinak byly vypouštěny při čerpání pohonných hmot do motorového vozidla na čerpací stanici. Benzinová čerpadla na mnoha čerpacích stanicích EU budou muset být vybavena zařízením na rekuperaci těchto par.

KLÍČOVÉ BODY

  • Tato směrnice se použije na nové a ve významné míře renovované čerpací stanice, které mají průchodnost benzinu vyšší než 500 m3, a čerpací stanice s roční průchodností vyšší než 100 m3, které jsou umístěny pod obydlenými čtvrtěmi. Jsou povinny nainstalovat systém rekuperace benzinových par etapy II.
  • Velké čerpací stanice, které mají roční průchodnost 3 000 m3, musí nainstalovat systémy rekuperace benzinových par etapy II do roku 2018.
  • Zařízení rekuperace benzinových par musí potvrdit výrobce v souladu s příslušnými technickými normami a musí být schopno zachytit nejméně 85 % benzinových par.
  • Účinnost zařízení rekuperace benzinových par musí být přezkoušena jednou za rok nebo jednou za tři roky, pokud má čerpací stanice automatický monitorovací systém.
  • Čerpací stanice, které nainstalovaly zařízení rekuperace benzinových par, musí o zařízení informovat spotřebitele tím, že na čerpacím automatu nebo v jeho blízkosti bude umístěn nápis, štítek nebo jiné oznámení.
  • Metody a normy přezkoušení používané k určení účinnosti systémů rekuperace benzinových par jsou harmonizovány podle směrnice 2014/99/EU.

KONTEXT

Benzin je složitá směs těkavých organických sloučenin, které se snadno odpařují do vzduchu, kde přispívají k některým problémům znečištění. K nim patří nadměrné úrovně toxického benzenu ve vnějším ovzduší a fotochemická tvorba ozónu, což je látka znečišťující ovzduší způsobující nemoci dýchacího ústrojí, například astma. Kromě toho je ozón skleníkový plyn.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných skladování a distribuci benzinu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/126/ES

31. 10. 2009

1. 1. 2012

Úř. věst. L 285 ze dne 31.10.2009, s. 36-39

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/99/EU

12. 11. 2014

12. 5. 2016

Úř. věst. L 304, 23.10.2014, s. 89-90

Poslední aktualizace 11.08.2015

Top