Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzdělávání a odborná příprava v oblasti jaderné energetiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Vzdělávání a odborná příprava v oblasti jaderné energetiky

Úloha jaderné energetiky je po nedávných událostech v jaderné elektrárně ve Fukušimě v březnu 2011 předmětem intenzivní diskuse na národní i mezinárodní úrovni. Ukázalo se, že je nutné mít zkušený personál, který umožní zodpovědné využívání jaderné energie, zvládá nakládání s jaderným odpadem i útlum provozu jaderných elektráren. Toto sdělení tedy navrhuje několik způsobů odborné přípravy, která zvýší schopnosti personálu v tomto odvětví a zaručí, aby se podobné jaderné havárie, jako byla ta ve Fukušimě, už neopakovaly.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16. září 2011 nazvané „První zpráva o situaci vzdělávání a odborné přípravy v oblasti jaderné energetiky v Evropské unii“ (KOM(2011) 563 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení podává přehled o současné situaci v odborné přípravě personálu v odvětví jaderné energetiky. Navrhuje několik způsobů, jak zajistit, aby Evropská unie (EU) disponovala dostatkem kvalitně proškoleného personálu pro zodpovědné využívání jaderné energie.

Stávající situace v oblasti lidských zdrojů v odvětví jaderné energetiky

V roce 2008 Evropská komise provedla a zveřejnila studii o jaderné bezpečnosti v situaci, kdy se vytrácejí kompetence v oblasti jaderné energetiky (EN), která analyzuje otázku dostupnosti pracovníků významných pro jadernou bezpečnost. Tato studie pro období do roku 2020 vyjádřila určité obavy, které lze vysvětlit těmito fakty:

 • počet vysokoškolských studentů a absolventů s výrazným zaměřením na oblast jaderné vědy je nedostatečný;
 • oblast jaderného průmyslu nepřitahuje vysokoškolsky vzdělané techniky či jiné absolventy;
 • není zajištěna pokračující odborná příprava pracovníků v tomto odvětví.

Studie poukázala na nutnost:

 • pravidelné analýzy nabídky a poptávky na úrovni EU, pokud jde o potřebu nových pracovníků jak co do počtu, tak co do kvalifikace;
 • průběžného sledování zjištěných problémů.

Navrhované iniciativy

Zdá se nezbytné, aby Komise zdokonalila univerzitní studia v oblasti jaderné vědy a techniky. Důraz je kladen na Evropskou síť pro vzdělávání v oblasti jaderné energie (ENEN), která byla vytvořena v roce 2003. Tvoří ji 60 univerzit a jejím cílem je volný pohyb znalostí v oblasti jaderné energetiky.

Komise chce také vytvářet pobídky pro absolventy vysokých škol, aby se rozhodli pro kariéru v jaderném sektoru. V lednu 2010 vznikla „Evropská akademie pro vedoucí pracovníky v oblasti jaderné energetiky“, European Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA) (EN), kterou založily tyto evropské společnosti:

 • AREVA (EN) (FR);
 • Axpo (DE) (EN) (FR);
 • EnBW (DE) (EN);
 • E.ON Kernkraft (EN);
 • URENCO (EN);
 • Vattenfal (EN).

ENELA si klade za cíl nabízet mladým absolventům vědeckých oborů i vedoucím pracovníkům nezbytné znalosti a dovednosti, aby se mohli stát vrcholovými manažery v oblasti jaderné energetiky.

Dále je velmi důležité rozvíjet postgraduální a odborné vzdělávání, stejně jako zvyšování kvalifikace a mobilitu. Toto sdělení přibližuje tři druhy iniciativ k dosažení tohoto cíle:

 • Iniciativy EU: Komise chce vytvořit „evropský pas dovedností“ pro lepší sloučení požadavků na mobilitu a celoživotní vzdělávání. I pro jaderné odvětví lze využít Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), programy odborné přípravy v rámci smlouvy Euratom nebo sdružení ENEN. Také je zde nástroj EU pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC), který může pomoci zdokonalit technické znalosti a schopnosti orgánů jaderného dozoru ve třetích zemích, nebo technologická platforma pro udržitelnou jadernou energii (SNE-TP) (EN).
 • Mezinárodní iniciativy: ENEN je partnerem Světové nukleární univerzity, „World Nuclear University (WNU) (EN)“, jejímž cílem je zdokonalovat mezinárodní vzdělávání a být předvojem v mírovém využívání jaderné vědy a techniky. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) (EN) se mimo jiné angažuje v šíření informací v jaderné oblasti. Také podporuje mezinárodní školu práva v oblasti jaderné energetiky, kterou v roce 2001 zřídila agentura OECD/NEA (EN). Cílem školy je poskytnout intenzivní kurz z oblasti mezinárodního jaderného práva.
 • Iniciativy na úrovni členských států: některé členské státy (zejména Belgie, Dánsko, Francie nebo Rumunsko) zřídily národní vzdělávací sítě v jaderné oblasti, jiné vedou postgraduální programy.

Evropské středisko pro sledování lidských zdrojů v odvětví jaderné energetiky (EHRO-N) zajišťuje od roku 2009 monitorování situace a poskytuje kvalifikované údaje o nabídce a poptávce v oblasti lidských zdrojů.

See also

 • Generální ředitelství Energie – Jaderná energie (EN)

Poslední aktualizace: 02.12.2011

Top