Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skleníkové plyny: snížení emisí o 20 % nebo více do roku 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skleníkové plyny: snížení emisí o 20 % nebo více do roku 2020

Náročnost cílů, jež si EU vytyčila v roce 2008 a jež stanoví snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, ovlivnila okolnost, že probíhala rozsáhlá hospodářská krize. Cílová hodnota jako prostředek k modernizaci evropského hospodářství a k dosažení jeho větší konkurenceschopnosti je tak snížena. Stejně tak z toho vyplývají důsledky pro případnou změnu cílové hodnoty EU na úroveň 30 % jako součást celosvětového úsilí.

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku (KOM(2010) 265 v konečném znění ze dne 26. 5. 2010).

PŘEHLED

Náročnost cílů, jež si EU vytyčila v roce 2008 a jež stanoví snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, ovlivnila okolnost, že probíhala rozsáhlá hospodářská krize. Cílová hodnota jako prostředek k modernizaci evropského hospodářství a k dosažení jeho větší konkurenceschopnosti je tak snížena. Stejně tak z toho vyplývají důsledky pro případnou změnu cílové hodnoty EU na úroveň 30 % jako součást celosvětového úsilí.

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení analyzuje možnosti, které EU má, pokud jde o navýšení stávajícího cíle na úrovni 20 % na ambicióznější úroveň ve výši 30 %.

KLÍČOVÉ BODY

  • Absolutní náklady na splnění 20% cíle se snížily. V roce 2008 se odhadovaly na 70 miliard EUR ročně. K roku 2010 se snížily na 48 miliard EUR.
  • Pokrok vstříc dosažení cíle snížit emise o 20 % do roku 2020, jenž byl dohodnut v roce 2008, nedostačuje k dosažení dlouhodobějšího cíle k roku 2050, a to co nejefektivnějšího snížení v rozmezí mezi 80 a 95 %. Úsilí EU by se tak po roce 2020 mohlo zkomplikovat a prodražit.
  • K dosažení cíle 30 % je k dispozici několik možností. Patří sem:
  • Celkové náklady na snížení o 30 %, včetně nákladů potřebných k dosažení 20% cíle, se odhadují na 81 miliard EUR či 0,54 % hrubého domácího produktu EU.
  • Cíl ve výši 30 % by podpořil technologické inovace. To by mohlo zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a přinést snížení nákladů ve zdravotnictví díky lepší kvalitě ovzduší.
  • Je namístě zabránit tomu, aby domácí producenti skleníkových plynů odcházeli mimo EU (úniku uhlíku), kde platí méně přísné normy; pro tento účel jsou k dispozici různé postupy. Patří mezi ně osvobození energeticky náročných průmyslových odvětví od nákupu povolenek ETS a povzbuzování dalších zemí k tomu, aby přijímaly opatření na snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise a v tiskové zprávě o emisích skleníkových plynů.

Poslední aktualizace 26.03.2015

Top