Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Evropský energetický program pro hospodářské oživení (EEPR) zajišťuje prostředky pro udělování finanční pomoci v odvětví energetiky, a to zejména na zavádění propojovacích energetických infrastruktur, výroby energie na základě obnovitelných zdrojů, zachycování uhlíku a podporu energetické účinnosti.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zřízení EEPR za účelem financování projektů v klíčových oblastech odvětví energetiky: plynárenské a elektrizační infrastruktury, větrné energie na moři a zachycování a ukládání uhlíku.

KLÍČOVÉ BODY

  • Program financuje projekty v oblasti plynárenských a elektrizačních infrastruktur s cíli, které spočívají v zajištění a diverzifikaci zdrojů energie a dodávek, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti interoperability (tzn. vzájemného propojení) sítí, vývoji a optimalizaci kapacity sítě a připojení obnovitelných zdrojů do energetické soustavy či sítě.
  • Projekty větrné energie na moři* obdrží financování, pokud splňují určitá kritéria, která berou v úvahu výstavbu infrastruktury, inovační prvky projektu a to, jak projekt přispívá ke stávající soustavě větrné energie.
  • Projekty zachycování a ukládání uhlíku* obdrží financování, pokud projekt prokáže, že dokáže zachytit nejméně 80 % oxidu uhličitého (CO2) v průmyslových zařízeních.
  • Program má také finanční nástroj, který podporuje vývoj projektů souvisejících s energetickou účinností. Úlohu přidělování peněz na projekty, které podporují energetickou účinnost, převzal Evropský fond energetické účinnosti, zřízený v roce 2011.
  • Rozpočet programu dosahuje celkové výše 3,98 miliardy EUR, přičemž přibližně 2,3 miliardy EUR jde na projekty plynárenských a elektrizačních infrastruktur, 565 milionů EUR na projekty větrné energie na moři, 1 miliarda EUR na projekty zachycování a ukládání uhlíku a 146 milionů EUR na finanční nástroj.

KONTEXT

EEPR je součástí Plánu evropské hospodářské obnovy, zřízeného s cílem odstranit dopad finanční a energetické krize, která na evropské hospodářství dopadla v roce 2008.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

* Projekty větrné energie na moři: větrné elektrárny na moři.

* Zachycování a ukládání uhlíku: způsob zmírňování změny klimatu sestávající ze zachycování CO2 z průmyslových zařízení, jeho přepravy na úložiště a jeho vstřikování do podzemních geologických formací.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 663/2009

1. 8. 2009

-

Úř. věst. L 200, 31. 7. 2009, s. 31-45

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1233/2010

30. 12. 2010

-

Úř. věst. L 346, 30. 12. 2010, s. 5-10

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (COM(2013) 791 final ze dne 18. 11. 2013).

Pracovní dokument útvarů Komise - Střednědobé hodnocení Evropského fondu energetické účinnosti přiložené k dokumentu: zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (SWD(2013) 457 final ze dne 18. 11. 2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (COM(2014) 669 final ze dne 28. 10. 2014).

Poslední aktualizace 13.08.2015

Top