Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nouzové zásoby ropy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nouzové zásoby ropy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/119/ES, kterou se zemím EU ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem této směrnice je zajistit Evropské unii (EU) dodávky ropy požadavkem, aby vlády udržovaly minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
 • Stanoví postupy pro uvolnění těchto zásob v situaci, kdy je vážný nedostatek ropy či ropných produktů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí:
  • udržovat celkové zásoby ropy na úrovni, která odpovídá přinejmenším 90 dnům průměrného denního dovozu nebo 61 dnům spotřeby, podle toho, která z těchto dvou hodnot je vyšší,
  • zajistit, aby byly zásoby vždy dostupné a fyzicky přístupné v případě nouze,
  • vést aktualizovaný registr nouzových zásob a do 25. února každého roku zasílat Evropské komisi souhrnnou kopii registru,
  • udržovat aktualizovaný registr specifických zásob např. motorového a leteckého benzinu, držených na jejich území, a poskytovat Komisi příslušné informace do 15 dnů od obdržení žádosti,
  • zasílat Komisi měsíční statistický výkaz úrovně komerčních zásob držených na jejich území,
  • udržovat krizové plány, které se uplatní v případě závažného narušení dodávek, a být schopny rychle a efektivně uvolnit celý objem svých nouzových zásob nebo jeho část do oběhu,
  • umožnit společnostem a jiným subjektům, které jsou povinny držet zásoby ropy, za určitých podmínek přenést své úkoly.
 • Země EU mohou zřídit ústřední správce zásob, kteří získávají, udržují nebo prodávají zásoby v souladu s touto směrnicí.
 • Úrovně dovozu a spotřeby používané pro výpočet minimální úrovně zásob vycházejí z údajů za předchozí rok.
 • Konzultační koordinační skupina pro ropu a ropné produkty pomáhá Komisi analyzovat bezpečnost dodávek pro EU.
 • Komise může ve spolupráci s vnitrostátními orgány provádět kontroly připravenosti na mimořádné situace.
 • Do 31. prosince 2015 měla Komise provést přezkum provádění této směrnice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice se používá od 29. října 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 2012.

KONTEXT

Více informací najdete:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (Úř. věst. L 265, 9.10.2009, s. 9–23)

Poslední aktualizace 13.03.2017

Top