Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšení palivové účinnosti, brzdné schopnosti a hlučnosti pneumatik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšení palivové účinnosti, brzdné schopnosti a hlučnosti pneumatik

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry

PŘEHLED

Kvalitní pneumatiky mohou výrazně snížit spotřebu paliva, a tudíž i emise CO2. Aby si spotřebitelé mohli vybrat výrobek, který má vyšší palivovou účinnost, má lepší brzdné schopnosti na mokrém povrchu a je méně hlučný, potřebují jasné a relevantní informace o kvalitě pneumatiky.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Cílem tohoto nařízení je harmonizovat informace týkající se energetické výkonnosti pneumatik, jakož i brzdění na mokrém povrchu a vnějšího hluku odvalování pneumatik.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení se vztahuje na pneumatiky tříd C1, C2 a C3* a vylučuje:

protektorované pneumatiky,

profesionální terénní pneumatiky,

pneumatiky určené pouze pro montáž na vozidla poprvé zaregistrovaná před 1. říjnem 1990,

náhradní pneumatiky pro dočasné užití typu T,

pneumatiky s kategorií rychlosti nižší než 80 km/h,

pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku nepřekračujícím 254 mm nebo pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku 635 mm a více,

pneumatiky vybavené dalšími prostředky ke zlepšení trakčních vlastností (například pneumatiky s hroty),

pneumatiky určené pouze k montáži na závodní vozidla.

Povinnosti dodavatelů pneumatik

Dodavatelé pneumatik musí sledovat značení pneumatik tříd C1, C2 a C3 dodávaných distributorům a spotřebitelům. Toto značení zahrnuje nálepku, na níž musí být uvedeny tyto informace:

označení třídy palivové účinnosti (písmeno A až G),

třída přilnavosti za mokra (písmeno A až G); testy pro přilnavost za mokra u různých tříd pneumatik jsou změněny a doplněny nařízeními (EU) č. 228/2011 a (EU) č. 1235/2011,

naměřené hodnoty vnějšího hluku odvalování (v decibelech).

Dodavatelé musí tyto informace zveřejnit, například na svých internetových stránkách nebo v katalozích.

Povinnosti distributorů pneumatik

Distributoři musí zajistit, aby označení dodávaná dodavateli byla na pneumatikách vystavených nebo uložených v místě prodeje jasně viditelná. Pokud spotřebitelé pneumatiky nevidí, musí jim distributoři tyto informace dodat sami.

Povinnosti dodavatelů a distributorů vozidel

Pokud si spotřebitelé mohou vybrat pneumatiky, musí jim dodavatelé a distributoři vozidel poskytnout pro každou možnost informace o výkonnosti z hlediska palivové účinnosti, brzdění na mokrém povrchu a vnějšího hluku odvalování.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 11. října 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

* Pneumatiky C1, C2 a C3: ve smyslu nařízení (ES) č. 661/2009:

pneumatiky třídy C1 – v první řadě pro osobní vozidla,

pneumatiky C2 – v první řadě pro lehká užitková vozidla, např. dodávky,

pneumatiky C3 – v první řadě pro těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy).

* Pneumatiky typu T, náhradní pneumatiky pro dočasné užití typu T: navržené pro použití při tlaku v pneumatice vyšším, než jaký je stanoven pro standardní a zesílené pneumatiky.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1222/2009

11. 1. 2010

Úř. věst. L 342, 22. 12. 2009, s. 46–58

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 228/2011

29. 3. 2011

Úř. věst. L 62, 9. 3. 2011, s. 1–16

Nařízení (EU) č. 1235/2011

20. 12. 2011

Úř. věst. L 317, 30. 11. 2011, s. 17–23

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1–24). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 17.10.2015

Top