Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup spotřebitelů k základním platebním účtům

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Přístup spotřebitelů k základním platebním účtům

Přístup evropských spotřebitelů k základním platebním účtům musí být zaručen ve všech zemích Evropské unie (EU). Proto Komise předkládá obecné zásady pro poskytování tohoto typu finančních služeb.

AKT

Doporučení Komise 2011/442/EU ze dne 18. července 2011 o přístupu k základnímu platebnímu účtu (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 190 ze dne 21.7.2011)

PŘEHLED

Evropští spotřebitelé, kteří nemají platební účet, musí mít právo otevřít si a používat základní platební účet bez ohledu na svou finanční situaci a místo pobytu v Evropské unii (EU). Komise také doporučuje, aby v každém členském státě alespoň jeden poskytovatel platebních služeb * tyto služby nabízel.

Vlastnosti základního platebního účtu

Navrhované platební služby by měly umožňovat alespoň:

  • provádět veškeré operace, které jsou vyžadovány pro otevření, vedení a zrušení platebního účtu;
  • vkládat hotovost na platební účet;
  • vybírat hotovost z platebního účtu;
  • provádět platební operace prostřednictvím inkasa, převodem peněžních prostředků nebo platební kartou (bez možnosti přečerpat zůstatek účtu).

Přístup k základnímu platebnímu účtu by neměl být podmiňován zakoupením doplňkových služeb.

Poplatky související se základním platebním účtem

Členské státy by měly zajistit, aby základní platební účet byl poskytován buď bezplatně, nebo za přiměřený poplatek. V případě, že základní platební účet není poskytován bezplatně, měla by být celková výše poplatků účtovaných spotřebiteli přiměřená.

Jakékoli dodatečné poplatky, které by poskytovatel platebních služeb účtoval v souvislosti se smlouvou o základním platebním účtu, včetně poplatků vyplývajících z nedodržení povinností spotřebitele stanovených ve smlouvě, by měly být přiměřené.

Poplatky účtované spotřebiteli by měly být stanoveny s ohledem na:

  • vnitrostátní úrovně příjmů a vnitrostátní spotřebitelské ceny;
  • průměrnou výši poplatků souvisejících s platebními účty v daném členském státě;
  • celkové náklady související s poskytnutím základního platebního účtu.

Dohled a řešení sporů

Členské státy by měly určit příslušné nezávislé orgány za účelem zajištění a sledování účinného dodržování zásad stanovených v tomto doporučení.

Navíc by měly zajistit zřízení postupů řešení stížností a zjednávání nápravy při řešení sporů.

Informování spotřebitelů

Poskytovatel, který zamítne žádost o otevření účtu, musí toto zamítnutí zdůvodnit a písemně o něm informovat spotřebitele. Toto právo na informace však může být omezeno zákonnou cestou z důvodů národní bezpečnosti nebo zachování veřejného pořádku.

Poskytovatelé platebních služeb musí podávat dostatečné informace o povaze nabízených účtů, poplatcích spojených se základními platebními účty a podmínkách použití.

Členské státy by měly realizovat kampaně ke zvýšení informovanosti veřejnosti o dostupnosti základních platebních účtů, jejich cenových podmínkách a způsobech, jak získat přístup k mechanismu pro mimosoudní řešení stížností.

Klíčové pojmy

  • Poskytovatel platebních služeb: subjekty, zejména úvěrové instituce, platební instituce, instituce elektronických peněz nebo poštovní žirové instituce.

Poslední aktualizace: 28.09.2011

Top