Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programy podporující rozvoj mikrofinancování v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programy podporující rozvoj mikrofinancování v Evropské unii

Od roku 2010 vytváří Evropská unie programy na rozvoj mikrofinancování v Evropě a poskytování úvěrů osobám a některým podnikům, které pokládají za obtížné získat přístup k běžnému úvěru.

AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EUze dne 25. března 2010, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování

PŘEHLED

Mikrofinancování označuje záruky, mikroúvěry (do částky 25 000 EUR), vlastní nebo kvazivlastní kapitál ve vztahu k osobám a mikropodnikům, které pokládají za obtížné získat přístup k úvěru. První evropský nástroj na rozvoj tohoto typu financování v EU byl vytvořen v roce 2010 (rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evropský nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování).

Tento nástroj, který měl rozpočet ve výši 100 milionů EUR na období čtyř let (2010-2013), měl usnadnit přístup k mikrofinancování těmto cílovým skupinám:

  • nezaměstnaným, osobám ohroženým ztrátou pracovního místa, nepracující populaci, osobám čelícím hrozbě sociálního vyloučení a zranitelným osobám, které chtějí založit nebo rozšířit svůj mikropodnik;
  • mikropodnikům, zejména těm, které zaměstnávají osoby uvedené v předcházejícím bodě.

Na období 2014-2020 byla tato iniciativa zahrnuta do osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI - nařízení (EU) č. 1296/2013), která byla převzata z nástroje mikrofinancování Progress. Tato osa má 21% podíl ze souhrnného rozpočtu EaSI, tj. 193 milionů EUR na sedm let.

Tento nástroj nejenže umožňuje cílovým skupinám obyvatelstva a podnikům získat snadněji přístup k mikrofinancování, ale jeho úkolem je též:

  • budovat institucionální kapacitu poskytovatelů mikroúvěrů;
  • usnadňovat přístup k financování sociálních podniků s obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nejvýše 30 milionů EUR tím, že jim poskytuje vlastní nebo kvazivlastní kapitál, úvěrové nástroje a granty až do výše 500 000 EUR.

Přístup do osy týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání mohou získat veřejné a soukromé subjekty zřízené v zemích EU, zemích ESVO a kandidátských (nebo potenciálních kandidátských) zemích, pokud poskytují mikrofinancování osobám a mikropodnikům nebo financování sociálním podnikům. Podpora ze strany EU je realizována především prostřednictvím finančních nástrojů stanovených ve finančních nařízeních Unie.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí č. 283/2010/EU

8. 4. 2010

-

Úř. věst. L 87 ze dne 7. 4. 2010

Nařízení (EU) č. 1296/2013

21. 12. 2013

-

Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013

Poslední aktualizace: 09.06.2014

Top