Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Školy – agenda EU pro zlepšování schopností a učení pro 21. století

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Školy – agenda EU pro zlepšování schopností a učení pro 21. století

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2008) 425 v konečném znění) – Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Jeho cílem je napomoci reformě školních systémů tak, aby každý mladý člověk mohl naplno rozvinout svůj potenciál.
 • Určuje, kde je zapotřebí změny, pokud školy v Evropské unii (EU) mají mladé lidi plně připravit pro budoucnost.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení čerpá z reakcí na veřejnou konzultaci Evropské komise z roku 2007, práce odborníků ze zemí EU a mezinárodního výzkumu s cílem navrhnout program pro posílení spolupráce v oblasti škol. Určuje výzvy ve třech oblastech a navrhuje oblasti pro rozvoj:

 • 1.

  Klíčové schopnosti

Lidé musí být vybaveni „novými schopnostmi pro nová zaměstnání“, které zvyšují celkové úrovně dovedností. Musí řídit své vlastní učení tím, že budou

 • pracovat samostatně i v týmu,
 • vyhledávat informace a v případě potřeby podporu, a
 • využívat všech možností nových technologií.

Školní prostředí, v němž jsou podporovány inovace a kreativita, usnadňuje získávání schopností, jako je podnikání a jazyky. Agenda Komise se soustřeďuje na:

 • rozvoj porozumění psanému textu a znalosti základních početních úkonů včetně stanovování cílů,
 • posilování obecných schopností společných pro více oborů i speciálních schopností potřebných pro konkrétní obor,
 • přijetí uceleného přístupu k rozvoji schopností, zahrnujícího
  • studijní programy,
  • studijní materiály,
  • odbornou přípravu učitelů,
  • individualizované vzdělávání a
  • metody hodnocení.
 • 2.

  Kvalitní vzdělávání pro každého studenta

Žádný školní systém neposkytuje naprosto stejné možnosti získat vzdělání všem studentům, ale neměly by být kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými školami. Tvůrci politik by měli zmenšit stávající rozdíly a zlepšit účast tak, že se zaměří na studenty, kteří dosahují nižší úrovně dovedností. Agenda Komise se soustřeďuje na:

 • lepší možnosti vzdělávání v raném věku,
 • změření a zlepšení míry spravedlnosti systémů školního vzdělávání a zmenšení kvalitativních rozdílů mezi školami,
 • zajištění, aby školní systémy usnadňovaly úspěšný přechod mezi různými typy škol a školními stupni,
 • snižování míry předčasného ukončování školní docházky, a
 • poskytování lepší podpory studentům se zvláštními vzdělávacími potřebami v rámci běžné školní výuky a zajištění individuálního přístupu k jejich vzdělávání.
 • 3.

  Učitelé a zaměstnanci škol

Kvalita učitelů je v rámci školy nejdůležitějším faktorem, jenž má vliv na výsledky studentů. Zaměstnanci škol musí mít odpovídající kvalifikaci na to, aby poskytli každému studentovi přiměřené možnosti získat potřebné schopnosti. Učitelé by měli být během celé své profesní dráhy dostatečně podporováni v tom, aby přehodnocovali své vzdělávací potřeby a získávali nové znalosti, dovednosti a schopnosti, včetně jazykových znalostí. Agenda Komise se soustřeďuje na tyto úkoly:

 • zajistit, aby počáteční vzdělávání učitelů, jejich zapracování a další profesní rozvoj byly koordinované, souvislé, aby pro ně byly zajištěny odpovídající prostředky a kvalita, a zlepšit poskytování, kvalitu a využívání vzdělávání učitelů při zaměstnání,
 • přehodnotit postupy při výběrovém řízení tak, aby byli osloveni nejschopnější kandidáti, vybráni nejlepší uchazeči a aby byli do problematických škol umístěni dobří učitelé, a
 • zlepšit nábor pracovníků do vedení škol a připravit je na to, aby se zaměřili na zlepšení výsledků studentů a profesní rozvoj zaměstnanců.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství (KOM(2008) 425 v konečném znění, 3.7.2008)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady o zvyšování úrovně základních dovedností v rámci evropské spolupráce v oblasti školství pro 21. století (Úř. věst. C 323, 30.11.2010, s. 11–14)

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. listopadu 2008 – Příprava mladých lidí na 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství (Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 20–22)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přehodnocení vzdělávání: investice do dovedností pro dosažení lepších socioekonomických výsledků (COM(2012) 669 final, 20.11.2012)

Poslední aktualizace 08.11.2016

Top