Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podmínky pro přijetí eura (kritéria konvergence)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Podmínky pro přijetí eura (kritéria konvergence)

 

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM PROTOKOLU (Č. 13) O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE?

Definuje čtyři hospodářské a finanční podmínky – známé jako kritéria konvergence, která země EU, jež nemají euro, musí splnit předtím, než budou moci jednotnou měnu přijmout. Stanoví též postup schválení jejich členství.

KLÍČOVÉ BODY

K těmto čtyřem podmínkám, které budoucí člen eurozóny musí splnit, patří:

Cenová stabilita: mít míru inflace po dobu jednoho roku maximálně o 1,5 % vyšší, než jsou tři nejnižší vnitrostátní míry v eurozóně. Tím se prokazuje, že inflace je pod kontrolou.

Veřejné finance: zajistit, aby byly zdravé a udržitelné omezením půjček a státního dluhu a zamezením nadměrného deficitu. Deficit by měl činit nanejvýše 3 % a dluh nanejvýše 60 % vnitrostátního HDP.

Stabilita směnných kurzů: vyvarovat se nadměrných měnových výkyvů po dobu nejméně dvou let tím, že se daná země účastní systému (známého jako mechanismus směnných kurzů), který zahrnuje směnné kurzy eura a měn zemí, které nemají euro. V tomto období by zejména nemělo dojít k devalvaci.

Konvergence úrokových sazeb: mít dlouhodobou úrokovou sazbu, která o více než 2 procentní body nepřesahuje tři členské země, které dosáhly nejlepších výsledků.

Další klíčové body

Jednou za dva roky, nebo na žádost země, která nemá euro, zhodnotí Evropská komise a Evropská centrální banka pokrok dosažený jednotlivými kandidáty na přijetí jednotné měny při plnění kritérií konvergence. Hodnocení jsou zveřejňována ve zprávách o konvergenci.

Na návrh Komise vlády EU rozhodnou, zda je země připravena na přijetí eura. Rozhodnutí se přijímá po konzultaci Evropského parlamentu a na základě doporučení přijatého kvalifikovanou většinou zemí, které jednotnou měnu již používají.

KONTEXT

Právním základem kritérií konvergence je článek 140 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU) a uplatňuje se i Protokol č. 13 připojený k zakládajícím Smlouvám EU.

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top