Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma finančního systému

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma finančního systému

V tomto sdělení Komise předkládá reformy, které Evropská unie hodlá provést ve finančním odvětví. Cílem těchto reforem je zlepšit průhlednost a stabilitu finančních trhů a dohled nad nimi. Také mají zlepšit ochranu investorů a spotřebitelů. Kromě toho tyto reformy doplňují reformy, které byly zahájeny v důsledku finanční krize v roce 2008.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance ze dne 2. června 2010 nazvané „Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstu“ (KOM(2010) 301 v konečném znění)

PŘEHLED

Reformy, které Evropská unie (EU) provedla ve finančním odvětví, mají zajistit větší bezpečnost a odpovědnost finančního systému, aby se podpořil rozvoj udržitelného hospodářského růstu.

Návrhy předložené v tomto sdělení doplňují reformy, které byly zahájeny po finanční krizi v roce 2008 a summitech zemí G20. Tyto návrhy sledují čtyři hlavní cíle:

  • posílit průhlednost finančních trhů;
  • zajistit účinný dohled a účinné vymáhání dodržování předpisů ve finančním odvětví;
  • posílit odolnost a stabilitu finančního odvětví;
  • posílit zodpovědnost finančních subjektů a zlepšit ochranu spotřebitele.

Zajistit větší průhlednost

Komise konstatuje, že nedostatečná průhlednost finančního odvětví silně přispěla k finanční krizi v roce 2008. Proto ji hodlá zlepšit, pokud jde o transakce, produkty a subjekty finančních trhů.

Orgány dohledu, investoři a spotřebitelé tak budou moci disponovat spolehlivějšími informacemi o trzích.

Komise také hodlá zlepšit spolehlivost a kvalitu finančních ratingů. Připomeňme, že finanční ratingy provádějí ratingové agentury, jejichž úkolem je poskytovat hodnocení rizika finanční solventnosti. První nařízení o ratingových agenturách bylo přijato právě po krizi v roce 2008.

Provádět účinný dohled a kontroly provádění

Komise počítá s vytvořením několika subjektů pro finanční dohled:

  • Evropský výbor pro systémová rizika, jehož úkolem bude odhalovat makroekonomická rizika, která by mohla vést ke krizové situaci;
  • evropský orgán dohledu nad bankovním trhem;
  • evropský orgán dohledu nad trhem s pojištěním;
  • evropský orgán dohledu nad finančním trhem.

Komise také hodlá bojovat proti nadměrným a nezodpovědným spekulacím zavedením účinného systému sankcí. Počítá zejména s harmonizací postupů vnitrostátních finančních orgánů, aby se zlepšila jejich účinnost.

Posílit odolnost a stabilitu finančního odvětví

Komise má v úmyslu navrhnout změny právních předpisů, jejichž cílem bude zlepšit kvalitu a objem kapitálu drženého bankami. Vlastní kapitál bank zajišťuje jejich solventnost v případě obtíží. Je nezbytné podněcovat banky k navyšování kapitálu v příznivých obdobích, aby byly schopné čelit krizovým situacím.

Komise také předloží akční plán pro řízení krizí, který vyústí v předložení legislativních návrhů zavádějících úplnou sadu nástrojů k předcházení úpadkům bank a jejich řešení.

Posílit zodpovědnost finančních subjektů a zlepšit ochranu spotřebitele

Cílem reforem je obnovit důvěru investorů a spotřebitelů ve finanční trhy.

Proto Komise v červenci 2010 navrhla revizi právních předpisů týkajících se systémů pojištění vkladů k zajištění účinné ochrany vkladů v celé EU. Také by měla vypracovat návrhy na zlepšení odškodnění investorů a pojistníků v případě úpadku pojišťovny.

Poslední aktualizace: 10.09.2010

Top