Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Rozvoj úvěrového trhu v Evropské unii musí být spojen s posílenými právy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních předpisů musí umožnit i podporu přeshraničních úvěrů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.

PŘEHLED

Rozvoj úvěrového trhu v Evropské unii musí být spojen s posílenými právy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních předpisů musí umožnit i podporu přeshraničních úvěrů.

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice harmonizuje právní a správní předpisy zemí Evropské unie týkající se záležitostí ohledně úvěrů poskytnutých spotřebitelům, kteří si půjčují peníze na financování nákupů zboží a služeb (dovolené, zboží, nový vůz apod.). Otevře evropský trh se spotřebitelskými půjčkami a současně zvýší transparentnost smluvních podmínek a úroveň ochrany spotřebitelů.

Tato směrnice však není použitelná na smlouvy o úvěru:

 • zajištěné hypotékou, které upravuje směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení,
 • uzavřené s cílem získat pozemek nebo nemovitost, upravené směrnicí 2014/17/EU,
 • jejichž celková hodnota je nižší než 200 EUR nebo vyšší než 75 000 EUR. Směrnice se musí nejpozději do 21. března 2016 (datum, do kdy musí být provedena směrnice 2014/17/EU) uplatňovat na nezajištěné úvěrové smlouvy určené na rekonstrukce nemovitostí určených k bydlení na částku vyšší než 75 000 EUR.

KLÍČOVÉ ASPEKTY

Pokud reklama na úvěry obsahuje aspekty související s náklady na tento úvěr (například úrokovou sazbu), musí reklama poskytovat standardní informace na základě reprezentativního příkladu, včetně mimo jiné:

 • úrokové sazby a podrobných údajů o nákladech,
 • výše úvěru,
 • roční procentní sazby nákladů (RPSN), která ve formě procenta vyjadřuje všechny povinné náklady na získání úvěru (úroková sazba půjčky, správní poplatek, povinné pojistné, záruční poplatky).

Během předsmluvní fáze musí věřitel v přiměřenou dobu poskytnout srozumitelné informace o základních prvcích nabízeného úvěru. Patří mezi ně:

 • doba trvání úvěrové smlouvy,
 • celková výše úvěru,
 • výpůjční úroková sazba a podmínky týkající se této sazby,
 • roční procentní sazba a celková výše splatná spotřebitelem,
 • výše, počet a četnost plateb,
 • poplatky související se smlouvou nebo z ní vyplývající,
 • důsledky pozdní platby a neplnění.

Spotřebitelé by měli informace obdržet ve standardizovaném formátu.

Podobné informace musí v podobném formátu obsahovat i úvěrová smlouva.

Věřitelé musí:

 • poskytnout spotřebitelům náležitá vysvětlení, aby si spotřebitelé mohli vybrat smlouvu, která odpovídá jejich potřebám a finanční situaci,
 • před podpisem smlouvy posoudit solventnost svých zákazníků a při tom respektovat právo spotřebitelů na informace v případě, že je po nahlédnutí do databáze úvěrů jejich žádost o úvěr zamítnuta.

Spotřebitelé:

 • mají 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez nutnosti uvést důvod,
 • mají právo svůj úvěr kdykoli předčasně splatit, pokud věřitel obdrží spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění.

OD KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost 11. června 2008 a musela být provedena nejpozději do 11. června 2010.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise, na stránce věnované právům spotřebitelů.

Viz též další informace o směrnici o spotřebitelských úvěrech i o dalších otázkách týkajících se této směrnice a jejího provádění.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/48/ES

11. 6. 2008

11. 6. 2010

Úř. věst. L 133, 22. 5. 2008, s. 66-92

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/17/EU

20. 3. 2014

21. 3. 2016

Úř. věst. L 60, 28. 2. 2014, s. 34-85

Poslední aktualizace 05.01.2015

Top