Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tabákový fond Společenství: informační programy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tabákový fond Společenství: informační programy

V rámci cíle podporovat boj proti kouření Evropská unie (EU) financuje školení producentů tabáku a zavádění kroků přeměny jejich produkce.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 2182/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tabákový fond Společenství byl zřízen v roce 1992 nařízením o společné organizaci trhu se surovým tabákem. Financuje kroky zaměřené na:

  • zlepšení veřejného povědomí o škodlivých účincích konzumace tabáku a vhodných preventivních a léčebných opatřeních;
  • přeměnu produkce Společenství na jiné plodiny nebo jiné hospodářské činnosti.

Informační programy

Fond financuje informační programy zaměřené na zlepšení veřejného povědomí o škodlivých účincích konzumace tabáku. Tyto programy zahrnují projekty týkající se zlepšení veřejného povědomí o škodlivých účincích kouření, prevence a ukončení kouření a rozšiřování výsledků díky těmto krokům dosažených. Fyzická nebo právnická osoba, která nějaký takový projekt představí, souhlasí s podmínkami obsaženými v nařízení, včetně závazku přispívat nejméně 25 % z vlastních zdrojů na financování projektu.

Co se týče informačních programů, fond spravuje Komise za pomoci Výboru pro vědu a techniku.

Nezávislí odborníci, kteří hodnotí předložené projekty, ověřují, zda projekty splňují určité podmínky. Projekty musí mimo jiné počítat s partnerstvím mezi fyzickými osobami a právnickými osobami usazenými ve vícero členských státech a příslušným způsobem uzpůsobovat kulturní a jazykové proměnné.

Jakmile je o financování projektu rozhodnuto, vztah mezi Komisí a předkladatelem vybraného projektu je upraven smluvně. Toto nařízení předkládá podrobný popis prvků, které taková smlouva obsahuje.

Kroky přeměny

Fond financoval:

  • individuální opatření zaměřená na podporu diverzifikace činností v podnicích produkujících tabák, a to prostřednictvím školení producentů a vytváření struktur komercializace jiných kvalitních produktů než tabák;
  • opatření obecného zájmu zahrnující studie o možnostech přechodu producentů na produkci jiných plodin nebo na jiné činnosti, poradenské kroky určené producentům, kteří zanechají produkce tabáku, a inovační pokusy pro demonstrativní účely.

Poslední opatření, která v oblasti přeměny produkce využila tohoto financování, byla představena v roce 2006.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2182/2002

10. 12. 2002

Úř. věst. L 331 ze dne 7. 12. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 480/2004

19. 3. 2004

Úř. věst. L 78 ze dne 16. 3. 2004

Nařízení (ES) č. 1881/2005

25. 11. 2005

Úř. věst. L 301 ze dne 18. 11. 2005

Postupné změny a opravy nařízení č. 2182/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194 ze dne 18.7.2001). V rámci cíle zajistit zlepšení úrovně veřejného zdraví obsahuje tato směrnice ustanovení ohledně obsahu dehtu v cigaretách, tabáku pro orální užití a označování tabákových výrobků.

Rozhodnutí Komise 2003/641/ES ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků (Úř. věst. L 226 ze dne 10.9.2003). Toto rozhodnutí usiluje o stanovení pravidel týkajících se připojování barevných fotografií či jiných ilustrací na balení cigaret, kde jsou znázorněny dopady kouření na zdraví. Navazuje na směrnici 2001/37/ES o tabákových výrobcích, která již předepisuje, aby se rozměr zdravotních varování na baleních zvětšil. Používání ilustrací, které mají vedle varovných textů odradit občany od kouření, je podle ní vhodné, ale ne povinné.

Poslední aktualizace: 12.10.2007

Top