Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevence kouření

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevence kouření

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Rady o prevenci kouření a iniciativách na zlepšení kontroly tabáku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Vybízí země EU, aby uplatňovaly řadu legislativních anebo jiných opatření, která lidi, zejména pak mladé lidi, odrazují od toho, aby s kouřením začali. K těmto opatřením patří kontroly prodeje tabáku a jeho reklamy a propagace.

KLÍČOVÉ BODY

 • Má-li se zabránit prodeji tabáku dětem a dospívajícím, jsou země EU vybízeny, aby:
  • od lidí prodávajících tabákové výrobky požadovaly ověření, zda jejich zákazníci nejsou nezletilí,
  • zajistily odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných výkladů v obchodech,
  • omezily přístup nezletilých osob k prodejním automatům s tabákem,
  • omezily dospělým přístup k prodeji na dálku, například přes internet,
  • zakázaly prodej dětských sladkostí a hraček, které připomínají tabákové výrobky,
  • zakázaly prodej cigaret jednotlivě nebo v baleních obsahujících méně než 19 kusů.
 • V rámci omezení reklamy a propagace tabáku jsou země EU vybízeny, aby zakázaly používání:
  • značek tabáku u netabákových výrobků a služeb,
  • propagačních předmětů, například popelníků, zapalovačů, slunečníků a vzorků tabáku,
  • slev, dárků, prémií a možnosti zúčastnit se propagační hry nebo soutěže související s tabákem,
  • billboardů, plakátů a jiných forem reklamy tabákových a souvisejících výrobků ve vnitřních i venkovních prostorech,
  • reklamy na tabák a související výrobky v kinech,
  • jiné přímé nebo nepřímé formy reklamy na tabákové výrobky a sponzorství s nimi související.
 • Země EU jsou také naléhavě vyzývány, aby:
  • od výrobců, dovozců a významných prodejců požadovaly, že je budou informovat o výdajích na reklamu, marketing, sponzorství a propagaci,
  • podnikaly kroky proti účinkům pasivního kouření na pracovištích ve vnitřních prostorech, uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě. Prioritou by měla být vzdělávací, zdravotnická a dětská centra,
  • nadále vytvářely protikuřácké strategie, zejména zdravotnickou osvětou,
  • do protikuřáckých aktivit zahrnuly mladé lidi,
  • pomocí cenové politiky odrazovaly od spotřeby tabáku,
  • ověřovaly, že zavedená opatření jsou v plné míře prováděna,
  • každé dva roky informovaly Evropskou komisi o přijatých opatřeních.
 • Komise je vyzývána, aby:
  • sledovala a posuzovala přijatá opatření,
  • nejpozději rok po obdržení vnitrostátních informací vypracovala zprávu,
  • zvážila nutnost případných dalších kroků.
 • Komise přijala řadu iniciativ na podporu prevence kouření. Patří k nim kampaně, například „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“, a zrušení dotací producentům tabáku.
 • Závazný právní předpis přijatý v roce 2003 (směrnice 2003/33/ES) a nahrazený v roce 2014 (směrnice 2014/40/EU) stanoví celoevropské požadavky týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, například elektronických cigaret.
 • V roce 2009 byly země EU dalším doporučením vybízeny, aby posílily opatření na ochranu lidí před pasivním kouřením na pracovišti, veřejných místech a ve veřejné dopravě.

KONTEXT

Čtvrtina (26 %) Evropanů kouří. Kouření je v EU nejčastější příčinou úmrtí a onemocnění, jimž lze zabránit; v souvislosti s kouřením zemře každý rok 700 000 osob.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části „Politika v oblasti kouření“.

AKT

Doporučení Rady ze dne 2. prosince 2002 o prevenci kouření a iniciativách na zlepšení kontroly tabáku (Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 16–19).

Postupné změny směrnice 2003/33/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1–38). Viz konsolidované znění.

Doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (Úř. věst. C 296, 5.12.2009, s. 4–14)

Poslední aktualizace 03.05.2016

Top