Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie EU proti alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategie EU proti alkoholu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Strategie na podporu zemí EU při snižování škod souvisejících s alkoholem – KOM(2006) 625 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Vytváří strategii na podporu zemí EU při snižování zdravotních, hospodářských a sociálních problémů v souvislosti se škodlivou a nebezpečnou konzumací alkoholu.

Strategie stanoví prioritní témata, určuje různé úrovně opatření a vyjmenovává opatření přijatá zeměmi EU na podporu správné praxe. Vyzývá též všechny další zainteresované strany, aby přijaly opatření vedoucí ke snížení škod v souvislosti s alkoholem. Opatření Evropské komise doplnila vnitrostátní strategie v této oblasti.

KLÍČOVÉ BODY

Pět priorit

 • 1.

  Ochrana mladých lidí, dětía plodu v těle matky – sem jsou zahrnuty tři specifické cíle:

  • omezení pití nezletilých a snížení nebezpečného a škodlivého pití mezi mladými lidmi,
  • omezení škody působené dětem v rodinách zatížených problémy s alkoholem,
  • omezení požívání alkoholu během těhotenství.
 • 2.

  Snížení počtu zranění a úmrtí při silničních dopravních nehodách, ke kterým dochází v souvislosti s konzumací alkoholu

 • 3.
  Snížení škod spojených s alkoholem u dospělých a negativního dopadu na pracovišti – specifické cíle jsou tyto:
  • snížit množství výskytu chronických tělesných a duševních poruch vyvolaných požíváním alkoholu,
  • snížit počet úmrtí v souvislosti s požíváním alkoholu,
  • poskytnout spotřebitelům informace, které jim umožní činit zasvěcená rozhodnutí,
  • přispět ke snížení škod na pracovišti spojených s alkoholem.
 • 4.

  Informovat, vzdělávat a zvyšovat povědomí – konkrétní důraz je kladen na dopad škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholu na:

  • plod v těle matky,
  • nezletilé,
  • pracovní výkon a na schopnost řídit vozidlo.
 • 5.

  Vypracovat, podporovat a udržovat společnou evidenční základnu – shromažďovat srovnatelné informace o řadě problémů včetně:

  • úrovní konzumace,
  • konzumačních návyků,
  • sociálních a zdravotních účinků alkoholu.

Podpora zemí EU

Úlohou EU v této strategii je doplňovat úsilí zemí EU, přidávat hodnotu k jejich krokům a umožňovat zemím EU spolupracovat na řešení společných problémů.

V lednu 2014 byla zahájena tříletá společná akce ke snížení škod spojených s alkoholem (RARHA), financovaná v rámci zdravotního programu EU. Jejím cílem je podpořit pokrok zemí EU směrem ke společným prioritám v souladu se strategií EU proti alkoholu a pomoci jim řešit a snižovat škody spojené s alkoholem.

Provádění strategie

KONTEXT

Politika týkající se alkoholu

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem (KOM(2006) 625 v konečném znění, 24.10.2006)

Poslední aktualizace 13.01.2016

Top