Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 851/2004: zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zřizuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
 • Stanoví poslání ECDC, kterým je:
  • rozpoznávat,
  • posuzovat a
  • oznamovat stávající nebo vznikající ohrožení lidského zdraví infekčními nemocemi.
 • Stanoví strukturu střediska, jeho orgány a pracovní postupy.

KLÍČOVÉ BODY

Poslání

Posláním ECDC je rozpoznávat, posuzovat a oznamovat stávající nebo vznikající ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi.

Pro naplnění těchto cílů středisko:

Úkoly

ECDC má tyto hlavní úkoly:

Struktura

ECDC má toto složení:

 • Správní rada, která je složena z:
  • 1 člena z každé z 28 zemí EU a Islandu, Lichtenštejnska a Norska,
  • 2 členů určených Evropským parlamentem a
  • 3 členů zastupujících Komisi a Komisí jmenovaných.

Správní rada dbá na to, aby středisko ECDC plnilo své poslání a úkoly tím, že přijímá jeho pracovní program a finanční předpisy.

 • Ředitel, jemuž pomáhá malý počet interních zaměstnanců. Ředitel je odpovědný za každodenní správu ECDC, vypracování návrhů pracovního programu a jeho provádění.
 • Poradní sbor složený ze zástupců příslušných vnitrostátních orgánů. Ten slouží jako mechanismus k výměně informací o ohrožení zdraví a soustředění znalostí.

Programy na boj proti nemocem

Činnost ECDC v oblasti jednotlivých nemocí je uspořádána do 7 horizontálních programů:

Mikrobiologický program pro veřejné zdraví

Kromě programů zaměřených na jednotlivé nemoci má ECDC Mikrobiologický program pro veřejné zdraví. Jeho cílem je posilovat kapacitu odborných a referenčních laboratoří v Evropě a podporovat spolupráci mezi nimi.

Sdělení

ECDC prostřednictvím mediálního střediska na svých internetových stránkách zajišťuje to, aby veřejnost rychle dostávala objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace týkající se jeho činností a výsledků jeho práce.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 20. května 2004.

KONTEXT

Přenosné nemoci mohou znamenat závažné riziko pro zdraví lidí, protože se mohou rychle rozšířit po celém světě. EU vytvořila ECDC, aby mohla efektivně a rychle reagovat v případě epidemie (jako byl těžký akutní respirační syndrom (SARS)).

ECDC působí od května 2005 a sídlí ve Stockholmu (Švédsko).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1–11)

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top