Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora screeningu rakoviny v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora screeningu rakoviny v EU

Rakovina je častým onemocněním a příčinou smrti v Evropě. Organizace a poskytování zdravotnických služeb spadají do kompetence jednotlivých zemí. EU však může tyto politiky doplňovat a pomáhat zlepšovat veřejné zdraví a vypořádat se s touto nemocí.

AKT

Doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (Úřední věstník L 327 ze dne 16. prosince 2003, s. 34-38).

PŘEHLED

Rakovina je častým onemocněním a příčinou smrti v Evropě. Organizace a poskytování zdravotnických služeb spadají do kompetence jednotlivých zemí. EU však může tyto politiky doplňovat a pomáhat zlepšovat veřejné zdraví a vypořádat se s touto nemocí.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Díky screeningu lze rakovinu odhalit již v raném stadiu, což zvyšuje naději na vyléčení. Doporučení vyzývá země EU, aby prováděly programy screeningu rakoviny. Zabývá se takovými faktory, jako je záznam a správa screeningových údajů, sledování procesu a školení pracovníků. Evropská komise podává zprávy o provádění těchto programů, vybízí vnitrostátní orgány ke spolupráci v oblasti výzkumu a osvědčených postupů a pomáhá vytvářet pokyny ke screeningu rakoviny.

KLÍČOVÉ BODY

  • Dvě zprávy Komise o provádění doporučení z roku 2003 potvrzují, že bylo dosaženo velkého pokroku.
  • Před rokem 2013 mělo národní plán pro boj proti rakovině 24 zemí EU.
  • V roce 2014 zřídila Komise skupinu odborníků pro boj proti rakovině, která jí v této oblasti pomáhá a radí.
  • V roce 2014 byla zahájena iniciativa, jejímž cílem je vypracovat evropské pokyny v oblasti zlepšování kvality komplexní strategie boje proti rakovině.
  • V současnosti se pracuje na čtvrté verzi Evropského kodexu proti rakovině.
  • Existují evropské pokyny pro rakovinu prsu (2013), děložního čípku (2007, aktualizované v roce 2014) a tlustého střeva a konečníku (2010). Podle současných předpokladů bude v letech 2010 až 2020 u těchto tří druhů rakoviny provedeno přes 500 milionů screeningů.
  • Komise vyvíjí systém zajištění kvality služeb týkajících se rakoviny prsu.
  • V letech 2007 až 2014 investovala EU více než 1,4 mld. EUR do výzkumu rakoviny.
  • Společné výzkumné středisko Komise dostalo v roce 2012 za úkol koordinovat Evropský systém informací o rakovině.

KONTEXT

Podle odhadů souviselo 1,236 milionu úmrtí v EU v roce 2012 s rakovinou. Nejčastější byla rakovina plic, následovaná rakovinou tlustého střeva a konečníku, rakovinou prsu a rakovinou žaludku. V témže roce bylo diagnostikováno více než 2,6 milionu nových případů rakoviny, bez započtení nemelanomových typů rakoviny kůže.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin v části věnované častým a chronickým nemocem.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Provádění sdělení Komise ze dne 24. června 2009 o evropském partnerství pro boj proti rakovině (KOM(2009) 291 v konečném znění) a druhá zpráva o provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) (COM(2014) 584 final ze dne 23. září 2014.

Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2014, kterým se zřizuje skupina odborníků Komise pro boj proti rakovině a zrušuje rozhodnutí 96/469/ES (2014/C 167/05) (Úřední věstník C 167 ze dne 4. června 2014, s. 4-8).

Poslední aktualizace 09.07.2015

Top