Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europass - větší mobilita pro vzdělávání a práci v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europass - větší mobilita pro vzdělávání a práci v Evropě

Standardizovaná složka, která uvádí osobní dovednosti a kvalifikace a která je zdarma dostupná elektronicky ve 28 jazycích, může pomoci občanům najít práci nebo získat odbornou přípravu kdekoli v Evropě.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).

PŘEHLED

Standardizovaná složka, která uvádí osobní dovednosti a kvalifikace a která je zdarma dostupná elektronicky ve 28 jazycích, může pomoci občanům najít práci nebo získat odbornou přípravu kdekoli v Evropě.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Toto rozhodnutí stanoví společný rámec Evropské unie (EU), jehož cílem je umožnit občanům jasně a snadno sdělovat svoji kvalifikaci a své schopnosti vytvořením osobní, koordinované složky dokladů (Europass).

KLÍČOVÉ BODY

Europass je soubor pěti dokladů a elektronická složka, jež může obsahovat popis vzdělání, kterého občan dosáhl, oficiální kvalifikaci, praxi, dovednosti a schopnosti.

Obsahuje následující prvky:

Iniciativa je podporována internetovým portálem, který umožňuje občanům zpracovat si vlastní životopis a jazykový pas Europass a zjistit další informace o dalších dokladech Europass.

Europass by měl být v souladu s jinými nástroji podporujícími evropskou a mezinárodní mobilitu, jako je:

Zpráva Komise z roku 2013 ukázala, že Europass by měl být flexibilnější a uživatelsky přívětivější díky využívání potenciálu moderních technologií. Byla v ní předložena myšlenka, že současná struktura by se měla změnit tak, aby umožnila jednodušší, cílenější a aktuálnější využití této služby.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2241/2004/ES

1.1.2005

-

Úř. věst. L 390 ze dne 31. 12. 2004, s. 6-20

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení iniciativy Europass: druhé hodnocení rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass) (COM(2013) 899 final ze dne 18. 12. 2013).

Poslední aktualizace 22.07.2015

Top