Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2003/174/ES – Trojstranná sociální vrcholná schůzka

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Ustavuje trojstrannou sociální vrcholnou schůzku pro růst a zaměstnanost, fórum pro diskuse mezi orgány EU a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců („sociálních partnerů“).

KLÍČOVÉ BODY

Úloha

Vrcholná schůzka je součástí mezioborového dialogu. Jejím úkolem je zajišťovat, aby probíhala neustálá jednání mezi sociálními partnery a orgány EU a aby sociální partneři přispívali k hospodářské a sociální strategii EU.

V tomto ohledu sociální partneři také úzce spolupracují s Výborem pro zaměstnanost, který je poradním orgánem Komise a zejména ministrů zemí EU shromážděných v Radě pro zaměstnanost a sociální věci.

Program jednání

Program jednání:

je určován společně zástupci orgánů a sociálních partnerů,

zahrnuje otázky, které se týkají všech hospodářských odvětví a pracovníků v EU.

Účastníci

Orgány EU jsou zastoupeny:

Komisí.

Sociální partneři se rozdělují do dvou delegací stejné velikosti, které tvoří:

deset zástupců zaměstnanců a

deset zástupců zaměstnavatelů.

Vrcholné schůzce předsedají společně předseda Rady a předseda Komise.

Časové aspekty

Vrcholná schůzka se koná alespoň jednou za rok, před jarním zasedáním Evropské rady.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Od 6. března 2003.

AKT

Rozhodnutí Rady 2003/174/ES ze dne 6. března 2003 o ustavení trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2003/174/ES

6.3.2003

Úř. věst. L 70, 14.3.2003, s. 31–33

Poslední aktualizace 12.10.2015

Top