Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - portál pracovní mobility EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — portál pracovní mobility EU

EURES — Evropské služby zaměstnanosti — je síť pro spolupráci určená k vyhledávání pracovních příležitostí a usnadnění volného pohybu pracovníků v zemích EHP (země EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsku.

AKT

2003/8/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání

PŘEHLED

EURES — Evropské služby zaměstnanosti — je síť pro spolupráci určená k vyhledávání pracovních příležitostí a usnadnění volného pohybu pracovníků v zemích EHP (země EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsku.

K partnerům sítě patří úřady práce, odbory a organizace zaměstnavatelů. Síť koordinuje Evropská komise.

CO JE CÍLEM EURES?

Hlavní cíle EURES jsou tyto:

informovat, směrovat a poskytovat rady potenciálně mobilním pracovníkům o pracovních příležitostech a také o životních a pracovních podmínkách v EHP,

pomáhat zaměstnavatelům, kteří si přejí hledat pracovníky v jiných zemích,

poskytovat rady a pomoc pracovníkům a zaměstnavatelům v přeshraničních regionech.

KLÍČOVÉ BODY

Zlepšení trhu práce v EU

Ve prospěch uchazečů o práci, pracovníků a zaměstnavatelů EURES podporuje:

rozvíjení trhu práce Evropské unie (EU), otevřeného a dostupného pro každého,

nadnárodní, meziregionální a přeshraniční výměny volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání,

výměnu informací o pracovních příležitostech, získání odborné kvalifikace a stážích, učňovských místech a případně umísťování stážistů a učňů,

informace o mobilitě mladých pracovníků.

Členové a partneři EURES

Společné zdroje členských a partnerských organizací EURES jsou pevným základem pro poskytování služeb nejvyšší kvality jak pracovníkům, tak zaměstnavatelům.

Ke členům a partnerům EURES patří:

vnitrostátní a místní služby zaměstnanosti,

služby zaměstnanosti zodpovědné za přeshraniční regiony,

další specializované služby zaměstnanosti ohlášené Komisi,

organizace sociálních partnerů označené členy,

další organizace se sociálními a souvisejícími zájmy.

Činnosti

vytvoření služeb pro umísťování uchazečů o práci, služeb zprostředkování pro pracovníky a zaměstnavatele a podpůrné služby pro zaměstnavatele, kteří chtějí získávat pracovníky v jiné zemi EU s pomocí internetových služeb EURES,

šíření aktuálních informací o životních a pracovních podmínkách a trendech na trhu práce,

spolupráce mezi členy a partnery,

kontrola a hodnocení překážek mobility včetně rozdílů v právních předpisech a správních postupech.

S cílem pomáhat při hledání pracovních příležitostí v jiných zemích EU je databáze volných pracovních míst EURES každý den aktualizována a je k dispozici na portálu EURES ve 26 jazycích EU/EHP.

Další informace najdete na Evropském portálu pracovní mobility - EURES.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2003/8/ES

1. 3. 2003

-

Úř. věst. L 5, 10.1.2003, s. 16-19

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1-12)

2012/733/EU: prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 21-26)

Poslední aktualizace 31.08.2015

Top