Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO)

Cílem Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (EEO) je usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a analyzovat trendy na trzích práce v Evropské unii (EU). Agentura pomáhá Evropské komisi vytvářet evropskou politiku zaměstnanosti.

AKT

Rozhodnutí Rady a ministrů práce a sociálních věcí shromážděných v Radě ze dne 30. listopadu 1989 o založení Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (Úř. věst. C 328 ze dne 30.12.1989)

PŘEHLED

Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO) je informační systém o politikách zaměstnanosti a trendech na trzích práce v Evropské unii (EU). Jejím posláním je analyzovat předpokládaný vývoj na trzích práce zvláště v oblastech činnosti nejvíce zasažených dokončením jednotného trhu.

K hlavním úkolům agentury patří:

  • sběr informací a statistických údajů od členských států EU;
  • analýza vývoje v jednotlivých odvětvích;
  • zveřejňování výsledků odpovědným hospodářským a sociálním činitelům, zvláště evropským sociálním partnerům.

Agenturu tvoří zástupci členských států, států kandidujících na vstup do EU a členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP). Její činnost zajišťuje kontrolní středisko a síť odborníků.

Systém Společenství pro dokumentaci zaměstnanosti (SYSDEM)

SYSDEM (DE) (EN) (FR) je síť nezávislých odborníků z vnitrostátních výzkumných ústavů. Tato síť přispívá k naplňování cílů EEO:

  • vypracováváním hodnotících a výzkumných zpráv týkajících se dopadu politiky trhu práce;
  • analyzováním politických priorit v oblasti zaměstnanosti;
  • analyzováním vnitrostátních programů pro reformu zaměstnanosti.

See also

  • Internetová stránka Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (DE) (FR) (EN)

Poslední aktualizace: 20.05.2011

Top