Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský průkaz zdravotního pojištění

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský průkaz zdravotního pojištění

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí o evropském průkazu zdravotního pojištění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ?

Zavádějí standardní evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten nahrazuje vzory E111 a E111B, které se používaly dříve. Umožňuje občanům, kteří po přechodnou dobu pobývají v jiné zemi EU, využívat zjednodušené postupy úhrady jakékoli zdravotní péče, která jim může být poskytnuta.

KLÍČOVÉ BODY

Průkaz vydává bezplatně příslušný vnitrostátní orgán držitele. Ten rozhoduje, jak dlouho by měl průkaz platit.

Průkaz lze používat ve všech 28 zemích EU, stejně jako na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku za stejných podmínek, jaké platí pro občany dané země.

Průkaz zajišťuje, aby instituce poskytující přechodnému rezidentovi lékařskou péči dostaly za svou práci zaplaceno.

Na průkazu je uvedeno jméno držitele, jeho datum narození a osobní identifikační číslo. Informace zahrnují i údaje o zdravotní pojišťovně držitele.

Pokud není pojištěná osoba schopna předložit průkaz, lze jí vydat prozatímní náhradní osvědčení s omezenou platností.

Karta je navržena podle jednotného vzoru a specifikací, aby byla zajištěna její rozpoznatelnost zdravotníky a pojišťovnami.

Průkaz není alternativou k cestovnímu pojištění a nepokrývá žádné soukromé zdravotní náklady.

KONTEXT

Více informací: Evropský průkaz zdravotního pojištění

AKT

2003/751/ES: Rozhodnutí č. 189 ze dne 18. června 2003 o zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění s cílem nahradit formy nezbytné pro použití nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, pokud jde o přístup ke zdravotní péči během přechodného pobytu v jiném členském státě, než je příslušný část nebo stát pobytu

2003/752/ES: Rozhodnutí č. 190 ze dne 18. června 2003 o technických specifikacích evropského průkazu zdravotního pojištění

2003/753/ES: Rozhodnutí č. 191 ze dne 18. června 2003 o nahrazení vzorů E 111 a E 111 B evropským průkazem zdravotního pojištění

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

2003/751/ES: Rozhodnutí č. 189

18.6.2003

Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 1–3

2003/752/ES: Rozhodnutí č. 190

18.6.2003

Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 4–18

2003/753/ES: Rozhodnutí č. 191

18.6.2003

Úř. věst. L 276, 27.10.2003, s. 19–21

Poslední aktualizace 22.09.2015

Top