Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mediální gramotnost v digitálním prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mediální gramotnost v digitálním prostředí

Mediální gramotnost představuje pro Evropskou komisi značnou výzvu, protože evropským občanům poskytuje nástroje pro lepší pochopení digitálního prostředí, které v evropské společnosti začíná převládat.

AKT

Doporučení Komise 2009/625/ES ze dne 20. srpna 2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost

PŘEHLED

Smyslem tohoto doporučení je zvýšení mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro dosažení konkurenceschopnější znalostní ekonomiky a zároveň přispění k otevřenější informační společnosti.

Definice

Mediální gramotnost je definována jako schopnost získávat přístup k médiím a chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů. Mediální gramotnost také zahrnuje schopnost vytvářet sdělení v různých kontextech.

Překážky

Stále existuje mnoho překážek, které brání rozvoji v oblasti mediální gramotnosti na evropské úrovni. Členské státy stále nemají v této oblasti společnou vizi. Kromě toho kvůli nedostatečné viditelnosti vnitrostátních, regionálních a místních iniciativ v této oblasti je obtížnější podporovat evropské sítě. V důsledku toho není žádná koordinace zúčastněných stran.

Výzvy

Mediální gramotnost by evropským občanům měla pomoci lépe chápat a analyzovat mediální zprávy a obsah, se kterými se setkávají, a získat dovednosti, které jim umožní naplňovat úlohu, kterou jako občané mají.

Může také přispět k ochraně plurality a nezávislosti médií. Mediální gramotnost umožňuje vyjadřování různorodých stanovisek z různých sociálních skupin a podporuje rozvoj hodnot, jako je tolerance a dialog.

Mediální gramotnost také hraje důležitou úlohu při zvyšování povědomí o evropském audiovizuálním dědictví a kulturní identitě. Pomáhá zvyšovat znalosti v oblasti nejnovějších evropských kulturních děl a zájem o ně.

Vzhledem k těmto výzvám Evropská komise navrhuje podporovat výzkumné projekty v oblasti mediální gramotnosti v rámci stávajících programů.

Doporučená akce

Členské státy jsou vyzvány, aby rozvíjely a realizovaly iniciativy v oblasti společné regulace, které by vedly k přijetí kodexů chování v souvislosti s evropskými médii.

Je důležité podporovat a financovat výzkum, studie a projekty zabývající se různými aspekty a rozměry mediální gramotnosti v digitálním prostředí.

Členské státy jsou také vybízeny, aby na konferencích a jiných veřejných akcích zahájily diskusi o začlenění mediální gramotnosti do osnov povinného vzdělání a mediální gramotnost zařadily mezi klíčové schopnosti pro celoživotní učení.

Členské státy by také měly provádět vnitrostátní kampaně pro zvýšení povědomí veřejnosti o kulturním dědictví a také školení pro zvýšení povědomí o rizicích, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů pomocí informačních a komunikačních sítí.

Mediální průmysl je také vyzván k tomu, aby navrhl nástroje pro zlepšení úrovně mediální gramotnosti, například:

  • informační nástroje týkající se digitálního obsahu a internetových vyhledávačů;
  • kampaně s cílem zvýšit povědomí o technikách používaných pro účely obchodních sdělení (umístění produktu a reklama online);
  • informační balíčky pro mladé lidi, které vysvětlují, jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje;
  • informační dny o tvůrčím hospodářství a o autorském právu.

Kontext

Sdělení Komise z prosince 2007 o „o evropském přístupu k mediální gramotnosti v digitálním prostředí“ zdůraznilo význam mediální gramotnosti ve vztahu k obchodním sdělením, audiovizuálním dílům a digitálnímu obsahu. Lepší úroveň mediální gramotnosti by přispěla k naplnění cílů, které si Evropská unie pro sebe stanovila v Lisabonu a v kontextu iniciativy i2010.

Poslední aktualizace: 28.11.2009

Top