Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poradní orgány EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poradní orgány EU

 

PŘEHLED

KLÍČOVÉ BODY

EU má sedm orgánů odpovědných za různé oblasti vytváření právních předpisů a politik.

Kromě toho má dva poradní orgány, které zastupují různé části společnosti EU a vydávají stanoviska k politikám a právním předpisům, jež ovšem nejsou právně závazná.

Úloha

EHSV má tři hlavní povinnosti:

 • poskytovat poradenství Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi,
 • podporovat rozvoj EU, která je více v kontaktu s názory svých občanů, tím, že propůjčuje hlas organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů a jiným zainteresovaným skupinám v politických diskusích,
 • zajišťovat pokračující dialog mezi EU a organizacemi občanské společnosti a podporovat jejich úlohu a úlohu širší účasti na demokracii.

Složení

 • EHSV má 350 členů. O rozdělení křesel pro každou zemi EU rozhoduje Rada.
 • Jeho členové zastupují organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů a zainteresované skupiny občanské společnosti, zejména v socioekonomické, občanské, odborné a kulturní oblasti.
 • Členy nominují jejich vnitrostátní vlády a jmenuje Rada na pětileté obnovitelné období.

Akce

 • EHSV má devět plenárních zasedání ročně.
 • Různá témata s ním konzultuje Evropský parlament, Rada nebo Komise.
 • Výbor může předkládat stanoviska z vlastního podnětu.

Úloha

VR propůjčuje regionům a městům formální slovo v rozhodovacím procesu EU a odráží postoje a potřeby regionálních a místních veřejných správ ve stanoviscích, která předkládá orgánům EU.

Složení

 • VR má 350 členů. O rozdělení křesel pro každou zemi EU rozhoduje Rada.
 • Jeho členové jsou volenými zástupci místních a regionálních orgánů.
 • Členy nominují jejich vnitrostátní vlády a jmenuje Rada na pětileté obnovitelné období.

Akce

VR má šest plenárních zasedání ročně.

VR je povinně konzultován Komisí, Radou a Evropským parlamentem ohledně legislativních návrhů, které se dotýkají politických oblastí, jako jsou:

 • zdraví,
 • vzdělávání,
 • zaměstnanost,
 • sociální politika,
 • doprava,
 • energetika.

VR může být konzultován Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí i v otázkách nespadajících do těchto oblastí. Také může předkládat stanoviska z vlastního podnětu.

Jakmile VR obdrží návrh právního předpisu, vydá stanovisko, které zašle příslušným orgánům.

Výbor regionů má právo zahájit řízení u Soudního dvora EU ve dvou případech:

Poslední aktualizace 20.01.2016

Top