Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy

Evropská unie (EU) musí přijít s novou strategií pro řízení pohrom způsobených přírodou nebo zaviněných člověkem. Tato strategie musí umožnit zlepšení koordinace zásahů a využití stávajících nástrojů.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 26. října 2010 s názvem „Na cestě k důraznější evropské reakci na katastrofy: úloha civilní ochrany a humanitární pomoci“ (Text s významem pro EHP) (KOM(2010) 600 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise předkládá řadu návrhů k posílení evropské schopnosti reagovat v případě přírodních nebo člověkem způsobených pohrom. EU totiž přináší pomoc obětem katastrof nejen v členských státech, ale všude ve světě.

Nová strategie má usnadnit mobilizaci osob a zdrojů v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci.

Tyto návrhy vycházejí ze dvou nových ustanovení Lisabonské smlouvy. Jedná se o článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který EU umožňuje zlepšit evropskou koordinaci v případě katastrofy, a článek 122 SFEU, který předpokládá zřízení fondu solidarity.

Soudržnost reakce

Nová strategie spočívá ve sloučení humanitární pomoci a civilní ochrany. V té souvislosti se zřídí nové středisko reakce na mimořádné situace pod Generálním ředitelstvím ECHO (EN) Komise. Musí fungovat ve spojení s orgány civilní ochrany a humanitární pomoci EU a v koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (EEAS) (DE) (EN) (FR) a delegacemi EU v případě zásahu v třetích zemích.

Komise také podporuje lepší koordinaci s Organizací spojených národů (OSN), zvláště díky výměně informací. Kvalita této výměny informací musí být zajištěna díky zřízení několika úrovní kontaktních míst až na místní úroveň, díky webovým informačním nástrojům, jako je systém CECIS, a poskytováním informací v reálném čase.

Účinnost reakce

Strategie hodlá zlepšit účinnost zásahů pomocí těchto kroků:

  • předběžné plánování a mapování zdrojů a kapacit k zajištění jejich okamžitého použití;
  • předzásobení se prostředky pomoci díky vybudování celosvětové sítě regionálních skladů s maximálním využitím místních zdrojů;
  • posouzení potřeb při posílání pomoci a poté při činnostech obnovy;
  • účinnost a nákladová efektivnost logistických operací díky koordinačním jednotkám na evropské úrovni;
  • koordinace dopravy využitím soukromého a vojenského sektoru a mezinárodních organizací, ale také navýšením možností evropského spolufinancování;
  • využití vojenských prostředků, a to hlavně koordinací zásahů s Komisí.

Komise dále navrhuje zlepšit zviditelnění zásahů EU díky nové komunikační strategii.

See also

  • Evropská komise, Humanitární pomoc a civilní ochrana (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 09.02.2011

Top