Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitární potravinová pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitární potravinová pomoc

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2010) 126 v konečném znění) – Humanitární potravinová pomoc

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení Evropské komise definuje strategický rámec, v němž EU poskytuje potravinovou pomoc v případě humanitární krize*.

Je předkládáno společně s dalším sdělením Komise o zabezpečování potravin a rozvoji.

KLÍČOVÉ BODY

HLAVNÍ CÍLE

Humanitární potravinová pomoc EU* má za cíl zajistit spotřebu dostatečného množství bezpečné a výživné potravy před humanitární krizí, během ní a po ní pro prevenci úmrtnosti, akutní podvýživy nebo škodlivých způsobů zvládání situace (např. případů, kdy zranitelné osoby prodávají svůj majetek nebo se zadluží).

Specifické cíle jsou tyto:

 • 1.

  zabezpečit dostupnost vyhovujících, bezpečných a výživných potravin, přístup k nim a jejich konzumaci u obyvatel postižených humanitárními krizemi;

 • 2.

  chránit a navracet životní potřeby a pomáhat obnovit odolnost zranitelných skupin vůči budoucím šokům; a

 • 3.

  posílit schopnosti mezinárodního humanitárního systému pomoci při poskytování potravinové pomoci.

To zahrnuje:

 • poskytování potravinové pomoci ve formě hotovosti, poukazů, potravinových produktů a jiných komodit nebo služeb, schopností a znalostí,
 • další zásahy, jako je přístup k palivu, vodě a hygieně,
 • obnovení základních životních potřeb, například přístupu zemědělců k osivu,
 • pomoc při prevenci a řešení podvýživy, a
 • posilování schopnosti zdokonalenými a inovativními přístupy, nástroji a školením.

Výběr nejvhodnější reakce, včetně prostředků přenesení (např. v hotovosti nebo v naturáliích), se opírá o konkrétní okolnosti a je pravidelně přezkoumáván.

ZÁSADY

V souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci zásahy při operacích humanitární potravinové pomoci:

 • musí odpovídat základním humanitárním zásadám
  • lidskosti,
  • neutrality,
  • nestrannosti, a
  • nezávislosti,
 • musí se zakládat na potřebách, výsledcích, musí být flexibilní, účinné a neškodné,
 • měly by být koordinovány s dalšími dárci a zásahy pro rozvoj zajišťování potravin, aby:
  • bylo zajištěno optimální uspokojení mimořádných a rozvojových potřeb, a
  • byly maximalizovány možnosti udržitelného dopadu a odolnost obětí potravinové krize.

Operace pomoci

Humanitární potravinová pomoc EU se uplatňuje, když:

 • z důvodu nedostatku potravin bylo nebo bude podle prognóz dosaženo mimořádných hodnot úmrtnosti nebo akutní podvýživy,
 • existují vážné hrozby pro obyvatelstvo nebo riziko extrémního utrpení z důvodu nedostatečných životních potřeb nebo špatných způsobů zvládání krize (např. prodej produktivního majetku, migrace nebo nejisté způsoby přežití).

Nicméně potravinová pomoc může být poskytnuta po vypuknutí krize a nejen až při výskytu mimořádných rizik.

Humanitární potravinová pomoc se zpravidla nemá využívat k řešení chronické nezajištěnosti potravin*, pokud:

 • situace nepředstavuje bezprostřední nebo velmi vážné humanitární riziko,
 • nemohou jednat jiní aktéři,
 • opatření nemůže mít v krátké době pozitivní dopad.

Bezpečné, dostatečné a místní potraviny

Lidé by měli mít přístup k bezpečným a dobře vyváženým potravinám v dostatečném množství a dostatečné kvality. Druh nabízených potravin by měl pokud možno odpovídat místním stravovacím preferencím.

KONTEXT

Podle nejnovější zprávy OSN o hladu (Stav nezajištěnosti potravin ve světě v roce 2015) má hlad přibližně 795 milionů lidí na celém světě neboli zhruba každý devátý člověk. Počet afrických zemí čelících potravinovým krizím se z 12 v roce 1990 zdvojnásobil na 24 v roce 2015. V roce 2014 Komise sama poskytla na financování humanitární potravinové pomoci částku ve výši 349 milionů EUR.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Humanitární krize: událost, která představuje kritickou hrozbu pro zdraví, bezpečnost, ochranu nebo blahobyt lidí. Humanitární krize může být způsobena přírodní katastrofou nebo katastrofou vyvolanou člověkem, může mít rychlý nebo pomalý nástup a může být krátká nebo dlouhá.

Humanitární potravinová pomoc: potravinová pomoc poskytovaná obětem humanitárních krizí

Chronická nezajištěnost potravin: přetrvávající nemožnost získat přístup k vhodnému přísunu živin, a to buď trvale, nebo v pravidelných, sezónních intervalech.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Humanitární potravinová pomoc (KOM(2010) 126 v konečném znění ze dne 31.3.2010)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise – Průvodní dokument ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Humanitární potravinová pomoc (SEK(2010) 374 v konečném znění ze dne 31.3.2010)

Poslední aktualizace 18.07.2016

Top