Help Print this page 

Document 32017R2212

Title and reference
Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
  • In force
OJ L 316, 1.12.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2212/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/15


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2212

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Dne 30. listopadu 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/2214, za účelem povolení určitých operací týkajících se vývozu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, který je uveden na Společném vojenském seznamu Evropské unie, nezbytných pro let modulu ExoMars Carrier Module a testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020.

(3)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(4)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 833/2014 se článek 4 mění takto:

1)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2aa.   Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem a dovozem, nákupem nebo přepravou hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc hydrazinu určeného pro:

a)

testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb každé fáze této mise, které nepřekročí 5 000 kg během celého trvání mise, nebo

b)

let modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb letu, které nepřekročí 300 kg.“;

2)

odstavec 2b se nahrazuje tímto:

„2b.   Poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, související s operacemi uvedenými v odstavcích 2a a 2aa podléhá předchozímu povolení ze strany příslušných orgánů.

Žadatel o povolení poskytne příslušným orgánům všechny nezbytné informace.

Příslušné orgány uvědomí Komisi o všech udělených povoleních.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).


Top