Help Print this page 

Document 32017R1389

Title and reference
Nařízení Komise (EU) 2017/1389 ze dne 26. července 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou (Text s významem pro EHP. )

C/2017/5151
  • In force
OJ L 195, 27.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1389/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1389

ze dne 26. července 2017,

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (dále jen „EU“) pro potraviny a krmiva a pro zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro potraviny a krmiva jsou uvedeny v části I přílohy VII uvedeného nařízení. Tento seznam neobsahuje žádnou referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou. Podle čl. 32 odst. 5 uvedeného nařízení může Komise nicméně do přílohy VII zařadit dodatečné referenční laboratoře EU.

(2)

Referenční laboratoře EU by měly pokrývat oblasti právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a zdraví zvířat v případech, kdy jsou zapotřebí přesné analytické a diagnostické výsledky. Ačkoli existují ověřené metody pro detekci virů v potravinách, efektivita kontrol je snížena nedostatečnou jednotností v použití těchto testů. Skutečnost, že se neprovádí žádné testy odborné způsobilosti, jejichž cílem je posoudit metody používané národními referenčními laboratořemi, jakož i jejich schopnost tyto testy používat, ztěžuje některým národním referenčním laboratořím a úředním laboratořím, aby získaly nezbytnou akreditaci pro práci v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Absence referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou tudíž negativně ovlivňuje schopnost příslušných orgánů provádět v této oblasti úřední kontroly.

(3)

Komise dne 16. prosince 2016 zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí za účelem výběru a určení referenční laboratoře EU pro viry přenášené potravou. Vybraná laboratoř Livsmedelsverket by měla být určena jako referenční laboratoř EU v oblasti virů přenášených potravou.

(4)

Část I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části I přílohy VII nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 22, který zní:

„22.   Referenční laboratoř EU pro viry přenášené potravou

Livsmedelsverket

Uppsala

Švédsko“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


Top