Help Print this page 

Document 32017D1937

Title and reference
Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
  • In force
OJ L 278, 27.10.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1937/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 278/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1937

ze dne 11. července 2017

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 a čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. června 2008 a dne 9. října 2009 Rada zmocnila Komisi, aby jménem Evropské unie zahájila jednání s Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Kosovem (*1), Černou Horou a Republikou Srbsko (dále jen „jihovýchodoevropské strany“) o smlouvě, kterou se zakládá Dopravní společenství.

(2)

Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním Smlouvy o založení Dopravnímho společenství (dále jen „Smlouva o Dopravním společenství“) všemi stranami.

(3)

Smlouva o Dopravním společenství prohlubuje rozvoj dopravy mezi Unií a stranami z jihovýchodní Evropy na základě ustanovení acquis Unie.

(4)

Podpisem Smlouvy o Dopravním společenství nejsou dotčeny postoje členských států k otázce statusu Kosova, o kterých rozhodnou v souladu se svými vnitrostátními postupy a mezinárodním právem. Žádný z pojmů ani žádné formulace nebo definice použité v tomto rozhodnutí nebo Smlouvě o Dopravním společenství, včetně jejích příloh a protokolů k ní, nepředstavují uznání Kosova jakožto nezávislého státu ze strany Unie ani nepředstavují uznání Kosova ze strany jednotlivých členských států, které tak doposud neučinily.

(5)

Na předkládání dokumentů vystavených kosovskými orgány podle této Smlouvy o Dopravním společenství se mohou vztahovat vnitřní postupy členských států.

(6)

Smlouva o Dopravním společenství by měla být podepsána.

(7)

Aby mohly výhody ze Smlouvy o Dopravním společenství plynout co nejdříve, měla by být prozatímně uplatňována do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro její vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění Smlouvy o Dopravním společenství se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Smlouvu o Dopravním společenství jménem Unie.

Článek 3

Smlouva o Dopravním společenství se prozatímně uplatňuje v souladu s čl. 41 odst. 3 uvedené smlouvy ode dne podpisu do okamžiku, než vstoupí v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. července 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Top