Help Print this page 

Document 32004R0427

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 427/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
  • In force
OJ L 70, 9.3.2004, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 35 - 37

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/427/oj
Multilingual display
Text

32004R0427Úřední věstník L 070 , 09/03/2004 S. 0024 - 0026


Nařízení Komise (ES) č. 427/2004

ze dne 4. března 2004,

kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každoročně po skupinách produktů pro produkty, pro které se pozastavují sazby celního sazebníku podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení. Tato možnost platí i pro produkty, které musí dodržovat referenční cenu z titulu režimu snížení cel závazného v rámci WTO nebo jiného preferenčního režimu.

(2) Pro produkty uvedené v příloze I bodech A a B nařízení (ES) č. 104/2000 se referenční cena rovná ceně za stažení stanovené podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3) Ceny za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty stanoví pro rybářský hospodářský rok 2004 nařízení Komise (ES) č. 425/2004 [2].

(4) Referenční cena pro jiné produkty, než jsou produkty uvedené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot dosažených na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu stanovení referenční ceny.

(5) Není nutno stanovit referenční ceny pro všechny druhy, pro které platí kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro druhy dovážené ze třetích zemí v zanedbatelných objemech.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Referenční ceny pro rybářský hospodářský rok 2004 pro produkty rybolovu stanovené v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 104/2000 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

[2] Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 14.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA [1]

1. Referenční ceny pro produkty zmíněné v čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 104/2000

Druh | Velikost | Referenční cena (EUR/tuna) |

Kuchané s hlavou | Celé ryby |

Doplňkový kód TARIC | Extra, A | Doplňkový kód TARIC | Extra, A |

Sleď druhu Clupea harengusex03024000 | 1 | | - | F011 | 125 |

2 | | - | F012 | 192 |

3 | | - | F013 | 182 |

4a | | - | F016 | 115 |

4b | | - | F017 | 115 |

4c | | - | F018 | 240 |

5 | | - | F015 | 214 |

6 | | - | F019 | 107 |

Okouníci (Sebastes spp.) ex03026931 a ex03026933 | 1 | | - | F067 | 953 |

2 | | - | F068 | 953 |

3 | | - | F069 | 800 |

Treska druhu Gadus morhuaex03025010 | 1 | F073 | 1174 | F083 | 848 |

2 | F074 | 1174 | F084 | 848 |

3 | F075 | 1109 | F085 | 652 |

4 | F076 | 881 | F086 | 489 |

5 | F077 | 620 | F087 | 359 |

| | DruhVelikost 1 Vařené ve vodě | Čerstvé nebo chlazené |

Doplňkový kód TARIC | Extra, A | Doplňkový kód TARIC | Extra, A |

Krevetky severní (Pandalus borealis) ex03062310 | 1 | F317 | 4936 | F321 | 1115 |

2 | F318 | 1731 | - | - |

2. Referenční ceny pro produkty rybolovu zmíněné v čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000

Produkt | Doplňkový kód TARIC | Obchodní úprava | Referenční cena (EUR/tuna) |

1.Okouníci (Sebastes spp.) | | Celé: | |

ex03037935 ex03037937 | F411 | -s hlavou nebo bez hlavy | 941 |

| | Filety: | |

ex03042035 ex03042037 | F412 | -s kostmi ("standard") | 1896 |

F413 | -bez kostí | 2139 |

F414 | -bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nepřesahující 4 kg | 2263 |

2.Treska (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)

ex03036011, ex03036019, ex03036090, ex03037941 | F416 | Celé, s hlavou nebo bez hlavy | 1084 |

| | Filety: | |

ex03042029 | F417 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 2428 |

F418 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 2746 |

F419 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 2602 |

F420 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 2973 |

F421 | -bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nepřesahující 4 kg | 2932 |

ex03049038 | F422 | kusy a jiné maso vyjma mletého | 1378 |

3.Treska tmavá (Pollachius virens) | | Filety: | |

ex03042031 | F424 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 1518 |

F425 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 1672 |

F426 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 1476 |

F427 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 1715 |

F428 | -bloky ve spotřebitelském balení o váze nepřesahující 4 kg | 1769 |

ex03049038 | F429 | kusy a jiné maso vyjma mletého | 987 |

4.Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | | Filety: | |

ex03042033 | F431 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 2310 |

F432 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 2686 |

F433 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 2537 |

F434 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 2794 |

F435 | -bloky ve spotřebitelském balení o váze nepřesahující 4 kg | 2960 |

5.Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | | Filety: | |

ex03042085 | F441 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 1159 |

F442 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 1324 |

6.Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | | Filé ze sleďů: | |

ex03041097 | F450 | -nad 80 g/kus | 500 |

ex03049022 | F450 | -nad 80 g/kus | 455 |

[1] Doplňkový kód uváděný pro všechny kategorie kromě výslovně uvedených v bodech 1 a 2 přílohy je "F499: ostatní"

--------------------------------------------------

Top