Help Print this page 

Document 32001D0595

Title and reference
Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2001 o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím

OJ L 209, 2.8.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 120 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 42 - 42

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/595/oj
Multilingual display
Text

32001D0595Úřední věstník L 209 , 02/08/2001 S. 0032 - 0032


Rozhodnutí Rady

ze dne 13. července 2001

o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím

(2001/595/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy, ve spojení s první větou čl. 300 odst. 2 prvního pododstavce,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská společenství uzavřela rozhodnutím Rady a Komise 98/181/ES, ESUO, Euratom [1] smlouvu o Energetické chartě, obsahující odkazy na odpovídající ustanovení GATT 1947.

(2) Uvedení odkazů na odpovídající ustanovení Světové obchodní organizace (WTO) ve smlouvě o Energetické chartě namísto odkazů na ustanovení GATT 1947, jakož i zahrnutí seznamu energetického zařízení do obchodních ustanovení, je v zájmu Společenství.

(3) Společenství má výlučné pravomoci v oblasti společné obchodní politiky.

(4) Konference o Energetické chartě a mezinárodní konference, která se konala dne 24. dubna 1998, schválily změnu obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě, zejména seznam energetického zařízení, včetně souvisejících rozhodnutí, dohod a prohlášení (změna obchodních ustanovení).

(5) Společenství schválilo rozhodnutím Rady 98/537/ES [2] znění změny obchodních ustanovení a její prozatímní uplatňování až do jejího vstupu v platnost.

(6) Přijetí změny obchodních ustanovení přispěje k dosažení cílů Evropského společenství. Proto by uvedená změna měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Změna obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě se schvaluje jménem Evropského společenství.

Článek 2

Předseda Rady jménem Evropského společenství, v souladu s články 39 a 49 smlouvy o Energetické chartě, uloží listinu o schválení změny obchodních ustanovení smlouvy o Energetické chartě u vlády Portugalské republiky.

Článek 3

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 13. července 2001.

Za Radu

předseda

M. Verwilghen

[1] Úř. věst. L 69, 9.3.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 252, 12.9.1998, s. 21.

--------------------------------------------------

Top