Help Print this page 

Document 32016D0716

Title and reference
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/716 ze dne 11. května 2016, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (oznámeno pod číslem C(2016) 2772) (Text s významem pro EHP)

C/2016/2772
  • No longer in forceDate of end of validity: 11/05/2016
OJ L 125, 13.5.2016, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/716/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/716

ze dne 11. května 2016,

kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES

(oznámeno pod číslem C(2016) 2772)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (1), a zejména na článek 38 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 (2) se nahrazuje stávající regulační rámec týkající se sítě EURES, jak je stanoven v kapitole II nařízení (EU) č. 492/2011.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/733/EU (3) se stanoví prováděcí pravidla pro fungování Evropské sítě služeb zaměstnanosti (dále jen „síť EURES“), zejména pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání.

(3)

Nařízením (EU) 2016/589 se stanoví nová pravidla pro vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovně se zřizuje síť EURES, a sice začleněním všech aspektů, na něž se vztahuje prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU.

(4)

Prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU by proto mělo být z důvodu právní jistoty a jasnosti zrušeno, a to nejpozději ke dni, kdy uvedené nařízení (EU) 2016/589 vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2012/733/EU se zrušuje s účinkem ode dne 12. května 2016, což je datum vstupu v platnost nařízení (EU) 2016/589.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. května 2016.

Za Komisi

Marianne THYSSEN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/733/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 21).


Top