Help Export PDF Print this page 

Document 52016PC0811

Procedure 2016/0406/CNS

COM (2016) 811: Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
Legal basis: Commission:
TFEU/art 113


Procedure: Postup konzultace (CNS)
EuroVoc thesaurus: +daňový systém; podvod; harmonizace daní; roznáška; dodávka; zboží a služby; daňový trestný čin; daň z přidané hodnoty; obchod v rámci EU
Directory code: 09.30.10.00 Daně / Nepřímé daně / Daň z obratu / DPH
European Commission 23/12/2016 : Přijetí Komisí
Show procedure title
Leading person: Pierre MOSCOVICI
Leading service: Generální ředitelství pro daně a celní unii
Addressee for formal act: Rada Evropské unie
Addressee for information: Evropský výbor regionů
Addressee for mandatory consultation: Evropský hospodářský a sociální výbor ; Evropský parlament ; Vnitrostátní parlamenty
Legal basis: TFEU/art 113
Procedure: Postup konzultace (CNS)
Documents: COM/2016/811/FINAL
SWD/2016/457/FINAL
SWD/2016/458/FINAL
CELEX number of the main document: 52016SC0457 ; 52016SC0458 ; 52016PC0811
Council of the European Union 23/12/2016 : Jednání v Radě
Show procedure title
Council of the European Union 24/01/2017 : Jednání v Radě
Show procedure title
Documents: ST 15817 2016 REV 1
Council of the European Union 15/03/2017 : Jednání v Radě
Show procedure title
Documents: ST 7118 2017 COR 1
Council of the European Union 16/03/2017 : Jednání v Radě
Show procedure title
Economic and Social Committee 31/05/2017 : Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru
Show procedure title
Decision mode: Přijetí bez rozpravy
Rapporteur: Giuseppe GUERINI
Documents: CESE/2017/72
JO C/2017/288/52
CELEX number of the main document: 52017AE0072
Council of the European Union 13/06/2017 : Jednání v Radě
Show procedure title
Procedure: Postup konzultace (CNS)
Documents: ST 10041 2017 COR 1
ST 10042 2017 COR 1
Council of the European Union 23/05/2018 : Jednání v Radě
Show procedure title

Activities of the institutions