Help Export PDF Print this page 

Document 32008L0057

Procedure 2006/0273/COD

COM (2006) 783: Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systᄅmu Společenství (Kodifikované znění)

Adopted acts: 32008L0057

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Směrnice
EuroVoc thesaurus: +dopravní infrastruktura; železniční síť; technické předpisy a normy; evropská norma; železniční doprava; transevropská síť; Evropská agentura pro železnice
Directory code: 07.20.30.00 Dopravní politika / Pozemní doprava / Fungování trhu
European Commission 13/12/2006 : Přijetí Komisí
Show procedure title
Leading person: Jacques BARROT
Leading service: Generální ředitelství pro energetiku a dopravu
Decision mode: Písemné řízení
Addressee for formal act: Evropský parlament ; Rada Evropské unie
Addressee for mandatory consultation: Evropský výbor regionů ; Evropský hospodářský a sociální výbor
Legal basis:
Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Documents: COM/2006/783/FINAL
C6/2006/474
BULLETIN/2006/12/1.22.5
JO C/2007/126/7
CELEX number of the main document: 52006PC0783
European Commission 13/12/2006 : Předání Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 13/12/2006 : Předání Radě
Show procedure title
European Commission 18/12/2006 : Dodatek
Show procedure title
Documents: SEC/2006/1642
CS/2006/5042
CELEX number of the main document: 52006SC1642
European Commission 18/12/2006 : Dodatek
Show procedure title
Documents: SEC/2006/1640
CELEX number of the main document: 52006SC1640
European Commission 18/12/2006 : Dodatek
Show procedure title
Documents: SEC/2006/1641
CELEX number of the main document: 52006SC1641
Economic and Social Committee 11/07/2007 : Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru
Show procedure title
Decision mode: Většina
Rapporteur: Roberto CONFALONIERI
Documents: CESE/2007/987
BULLETIN/2007/7/8/1.23.3
JO C/2007/256/39
CELEX number of the main document: C2007/256/08 ; 52007AE0987(01)
Council of the European Union 02/10/2007 : Jednání v Radě
Show procedure title
Council agenda: BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2821
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Documents: CS/2007/13384
PRES/2007/203
European Parliament 11/12/2007 : Stanovisko EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: Josu ORTUONDO LARREA
Documents: A6/2007/345
JO C E/2008/323/129
TA/2007/597/P6
BULLETIN/2007/12/1.23.4
CELEX number of the main document: 52007AP0597
European Commission 11/12/2007 : Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Dohoda
Council of the European Union 14/05/2008 : Schválení Radou v 1. čt.
Show procedure title
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2866
Subject: HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Type of file: Směrnice
Documents: CS/2008/9111
CS/2008/9336/ADD 1
PRES/2008/113
European Parliament Council of the European Union 17/06/2008 : Podpis předsedou EP a předsedou Rady
Show procedure title
Documents: PE-CONS/2007/3701
JO L/2008/191/1
JO L/2015/103/11
CELEX number of the main document: 32008L0057

Activities of the institutions