Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 107, 17. duben 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Evropská unie
  • Form: Úřední věstník
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 107

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
17. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 338/2008 ze dne 14. dubna 2008, kterým se upravují kvóty přidělené Polsku pro lov tresky obecné v Baltském moři (subdivize 25–32, vody ES) na období od roku 2008 do roku 2011

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 339/2008 ze dne 16. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (1)

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 341/2008 ze dne 16. dubna 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v měsíci dubna 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

26

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/308/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna 2008 o jmenování dvou rakouských členů a dvou rakouských náhradníků Výboru regionů

28

 

 

2008/309/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna 2008 o jmenování belgického člena Výboru regionů

29

 

 

2008/310/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. dubna 2008 o jmenování sedmi členů a sedmi náhradníků Výboru regionů za Spojené království

30

 

 

2008/311/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2008 o jmenování irské členky Evropského hospodářského a sociálního výboru

31

 

 

Komise

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom (oznámeno pod číslem K(2008) 793)

32

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/313/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru CHAD/2/2008 ze dne 18. března 2008 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice

60

 

*

Společná akce Rady 2008/314/SZBP ze dne 14. dubna 2008 o podpoře činností MAAE v oblasti jaderného zabezpečení a kontroly a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top