Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 203, 03. srpen 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Evropská unie
  • Form: Úřední věstník
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 203

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
3. srpna 2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Evropský parlament

 

 

2007/523/ES, Euratom

 

*

Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2007

1

 

 

2007/524/ES, Euratom

 

*

Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2007

37

 

 

2007/525/ES, Euratom

 

*

Konečné schválení opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2007

57

 

 

Opravy

 

*

Oprava konečného schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (Úř. věst. L 77, 16.3.2007)

92

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.Jakékoli příjmy uvedené v čl. 18 odst. 1 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top