Help Print this page 

Document C2014/227/09

Title and reference
Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2014 г. — Обучение за борба с измамите

OJ C 227, 17.7.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 227/14


ПРОГРАМА ХЕРКУЛЕС III

Покана за представяне на предложения — 2014 г.

Обучение за борба с измамите

2014/C 227/09

1.   Въведение и цели

Общата цел на програма „Херкулес III“ е защитата на финансовите интереси на Съюза, като по този начин се повишава конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигурява защита на парите на данъкоплатците, както е определено в член 3 от програмата.

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да бъдат предоставени безвъзмездни средства за организирането на целево специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и подходящи конференции с цел защита на финансовите интереси на Съюза, като същевременно с това бъде постигнато равностойно ниво на защита в рамките на Съюза.

Комисията (OLAF) ще отпуска безвъзмездни средства за действия, които имат за цел:

обмен на опит и най-добри практики между съответните органи в участващите държави, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представители на международни организацииq

разпространение на знания, по-специално относно по-доброто идентифициране на риска за целите на разследването.

Действията могат да бъдат осъществени чрез организирането на: конференции, семинари, колоквиуми, курсове, електронно обучение и симпозиуми, работни срещи, практическо обучение и обмен на персонал, обмен на най-добри практики (включително относно оценката на риска от измами).

2.   Допустими кандидати

Както е определено в член 6 от програмата, кандидатите трябва да бъдат:

национални или регионални административни структури на държава членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюзаq

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

В член 7, параграф 2 от програмата се определят участващите държави, различни от държавите членки.

3.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият размер на бюджета, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, е около 900 000 EUR.

Съфинансиране от страна на ЕС ще се предоставя за най-много 80 % от общия размер на допустимите разходи.

Предложението трябва да се отнася до проект, който започва най-рано на 13 април 2015 г. и завършва най-късно на 31 декември 2015 г. или преди тази дата.

4.   Краен срок

Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията не по-късно от:

понеделник, 15 септември 2014 г.

5.   Допълнителна информация

Можете да намерите пълния текст на поканата за представяне на предложения, формуляра за кандидатстване и свързаните с тях документи на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Предложенията трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите текстове, като се използват предоставените формуляри.


Top