Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Евридика

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Евридика

Мрежата Евридика е основният информационен инструмент за структурите, системите и тенденциите на национално и европейско равнище в областта на образованието. Нейната цел е да се подобри европейското сътрудничество в областта на ученето през целия живот.

АКТ

Решение на Съвета и на министрите на образованието, заседаващи в рамките на Съвета, от 6 декември 1990 г., относно информационната мрежа по въпросите на образованието в Европейската общност Евридика [Официален вестник C 329 от 31.12.1990 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Мрежата Евридика предоставя значителен източник на сравнима информация относно европейските образователни системи и политики, и широк набор от сравнителни анализи по различни теми за образователните системи. Мрежата подпомага базираното на доказателства европейско сътрудничество в сферата на образованието.

В момента мрежата включва 40 национални звена, разположени във всички 36 държави, които участват в програматаЕразъм +. Информацията, предоставяна от националните звена на Евридика, в основната си част е нормативна и качествена, свързана с официални документи от рода на закони, укази, наредби и препоръки. Тази информация се обединява от централното звено на Евридика (със седалище в Брюксел) към други източници на информация - например статистически данни от Евростат, базата дани UOE (съвместна база данни на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат) и резултатите от международни образователни проучвания - за да изготви заключителни доклади.

Всички публикации на Евридика са налични безплатно на уебсайта на Евридика или в печатна форма при поискване. Чрез своята работа Евридика се стреми да насърчи разбирането, сътрудничеството, доверието и мобилността на европейско и международно равнище. Мрежата се състои от международни звена, разположени в европейски държави, и се координира от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС.

За допълнителна информация относно Евридика щракнете тук.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Еразъм + - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, ОВ L 347, 20.12.2013 г.

Последна актуализация: 07.04.2014

Top