Help Print this page 

Document L:2018:120:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 120, 16 май 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
16 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/714 на Съвета от 14 май 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/715 на Съвета от 14 май 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

4

 

*

Решение (ОВППС) 2018/716 на Съвета от 14 май 2018 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/34/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали)

8

 

*

Решение (ОВППС) 2018/717 на Съвета от 14 май 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/778 за военна операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA)

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/718 на Комисията от 14 май 2018 година за временно преустановяване на статута на Малта на официално свободна от туберкулоза държава по отношение на стадата говеда и за изменение на приложение I към Решение 2003/467/ЕО (нотифицирано под номер С(2018) 2762)  ( 1 )

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/719 на Комисията от 14 май 2018 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2018) 2783)  ( 1 )

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top