Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 111, 15 април 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
15 април 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна

1

 

 

2014/210/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението

2

 

 

2014/211/ЕС

 

*

Решение на Съвета oт 14 април 2014 година засключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политическидиалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държавичленки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор,Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и РепубликаПанама, от друга страна, с изключение на член 49, параграф 3 отспоразумението

4

 

 

Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейскатаобщност и нейните държави-членки, от една страна, и Република КостаРика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас,Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна

6

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) № 380/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 381/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване на притурка към проспекта ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 383/2014 на Комисията от 2 април 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beurre de Bresse (ЗНП)]

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 384/2014 на Комисията от 3 април 2014 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Crème de Bresse (ЗНП)]

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 385/2014 на Комисията от 3 април 2014 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Elbe-Saale Hopfen (ЗГУ)]

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 386/2014 на Комисията от 14 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

46

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 387/2014 на Комисията от 14 април 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/48/ЕС на Съвета от 24 март 2014 година за изменение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

50

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/212/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

79

 

*

Решение 2014/213/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

83

 

*

Решение 2014/214/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

84

 

 

2014/215/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2014 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

85

 

*

Решение за изпълнение 2014/216/ОВППС на Съвета от 14 април 2014 година за изпълнение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

91

 

 

2014/217/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 април 2014 година относно финансовото участие на Съюза с оглед на спешните мерки за борба с шарката по овцете в България през 2013 г. и в Гърция през 2013 и 2014 г. (нотифицирано под номер С(2014) 2334)

94

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 368/2014 на Комисията от 10 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( ОВ L 108, 11.4.2014 г. )

96

 

*

Поправка на Окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година ( ОВ L 51, 20.2.2014 г. )

96

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top