Help Print this page 

Document L:2011:127:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 127, 14 май 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.127.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 127

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
14 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/265/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 септември 2010 година за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

1

Изявления на Комисията

4

Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

6

Протокол относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

1344

Протокол относно административната взаимопомощ по митническите въпроси

1415

Протокол относно сътрудничеството в областта на културата

1418

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top