Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 288, 23 октомври 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.288.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 288

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
23 октомври 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2010/C 288/01

Последна публикация на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 274, 9.10.2010 г.

1

 

Общ съд

2010/C 288/02

Избор на председател на Общия съд

2

2010/C 288/03

Избор на председатели на състави

2

2010/C 288/04

Разпределение на съдиите по състави

2

2010/C 288/05

Пленум

4

2010/C 288/06

Голям състав

4

2010/C 288/07

Състав по жалбите

4

2010/C 288/08

Критерии за разпределяне на делата между съставите

5

2010/C 288/09

Определяне на съдията, който ще замества председателя в качеството на съдия по обезпечителното производство

5


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2010/C 288/10

Дело C-409/06: Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln, Германия) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Членове 43 ЕО и 49 ЕО — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Организиране на залагания върху резултатите от спортни състезания, предмет на държавен монопол на равнище провинция — Решение на Bundesverfassungsgericht, с което се установява несъвместимостта с германския Основен закон на правната уредба относно този монопол, но последната остава в сила за преходен период, предназначен да позволи съобразяването ѝ с Основния закон — Принцип на предимство на правото на Съюза — Допустимост и евентуални условия на преходен период от подобен вид, когато съответната национална правна уредба нарушава и членове 43 ЕО и 49 ЕО)

6

2010/C 288/11

Дело C-290/07 P: Решение на Съда (първи състав) от 2 септември 2010 г. — Европейска комисия/Scott SA, Департамент Лоаре, Френска република (Обжалване — Държавни помощи — Преференциална цена за покупката на благоустроена земя — Проучване на пазарната стойност — Официална процедура по разследване — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Задължение за надлежно и безпристрастно разглеждане — Обхват на правото на преценка на Комисията — Метод на разходите — Обхват на съдебния контрол)

6

2010/C 288/12

Съединени дела C-316/07, C-358/07—C-360/07, C-409/07 и C-410/07: Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart, Германия) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Членове 43 ЕО и 49 ЕО — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Организиране на залагания върху резултатите от спортни състезания, предмет на държавен монопол на равнище провинция — Цел за възпрепятстване насърчаването към прекомерни разходи във връзка с игри и за борба срещу пристрастяването към игри — Пропорционалност — Ограничителна мярка, която действително трябва да бъде насочена към намаляване на възможностите за игри и към ограничаване на дейностите, свързани с хазартни игри, по съгласуван и последователен начин — Реклама, произхождаща от притежателя на монопола и насърчаваща участието в лотарии — Други хазартни игри, които могат да бъдат предлагани от частни оператори — Разрастване на предлагането на други хазартни игри — Лиценз, издаден в друга държава членка — Липса на задължение за взаимно признаване)

7

2010/C 288/13

Дело C-46/08: Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, Германия) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Член 49 ЕО — Свободно предоставяне на услуги — Притежател на лиценз, издаден в Гибралтар, по силата на който се разрешава приемането на залагания върху резултатите от спортни състезания, изключително в чужбина — Организиране на залагания върху резултатите от спортните състезания, предмет на държавен монопол на ниво провинция — Цел за предотвратяване на подтикването към изразходване на прекомерни средства във връзка с игрите и за борба срещу пристрастяването към игри — Пропорционалност — Ограничителна мярка, която действително трябва да бъде насочена към намаляване на възможностите за игри и ограничаване на дейностите, свързани с хазартни игри, по последователен и систематичен начин — Други хазартни игри, които могат да бъдат предложени от частни оператори — Процедура за получаване на разрешение — Дискреционно правомощие на компетентния орган — Забрана за предлагане на хазартни игри по интернет — Преходни мерки, по силата на които такова предлагане се разрешава временно от някои оператори)

8

2010/C 288/14

Дело C-64/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 9 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Linz, Австрия) — Наказателно производство срещу Ernst Engelmann (Свободно предоставяне на услуги — Свобода на установяване — Национална правна уредба, установяваща концесионна система за провеждането на хазартни игри в казината — Получаване на концесия единствено от акционерните дружества, установени на националната територия — Предоставяне на всички концесионни разрешения без провеждането на никаква процедура)

9

2010/C 288/15

Дело C-399/08 P: Решение на Съда (първи състав) от 2 септември 2010 г. — Европейска комисия/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Федерална република Германия (Обжалване — Член 87 ЕО — Помощи, предоставяни от държавите — Мерки, приети от германските власти в полза на Deutsche Post AG — Член 86 ЕО — Услуги от общ икономически интерес — Компенсация за допълнителни разходи, генерирани от политика на продажба на загуба в сектора на превоза на колетни пратки от врата до врата — Наличие на предимство — Използван от Комисията метод на проверка — Тежест на доказване — Член 230 ЕО — Обхват на съдебния контрол на Общия съд)

10

2010/C 288/16

Дело C-453/08: Решение на Съда (втори състав) от 2 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias, Гърция) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Обща политика в областта на рибарството — Рибарство в Средиземно море — Регламент (ЕО) № 1626/94 — Член 1, параграфи 2 и 3 — Забрана за използване на някои видове рибарски мрежи — Мерки, които допълват или надхвърлят минималните изисквания на този регламент, приети преди влизането му в сила — Условия за валидност)

11

2010/C 288/17

Дело C-66/09: Решение на Съда (втори състав) от 2 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Република Литва) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Патентно право — Лекарствени продукти — Регламент (ЕИО) № 1768/92 — Член 7, член 19 и член 19а, буква д) — Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти — Срок за подаване на заявката за такъв сертификат)

11

2010/C 288/18

Дело C-254/09 P: Решение на Съда (първи състав) от 2 септември 2010 г. — Calvin Klein Trademark Trust/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Zafra Marroquineros SL (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка „CK CREACIONES KENNYA“ — Възражение на притежателя по-специално на фигуративната марка на Общността „CK Calvin Klein“ и на националните марки „CK“ — Отхвърляне на възражението)

12

2010/C 288/19

Дело C-265/09 P: Решение на Съда (първи състав) от 9 септември 2010 г. — Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Обжалване — Марка на Общността — Заявка за регистрация на фигуративния знак „α“ — Абсолютни основания за отказ — Отличителен характер — Марка, състояща се от самостоятелна буква)

13

2010/C 288/20

Дело C-440/07 P: Определение на Съда от 9 юни 2010 г. — Европейска комисия/Schneider Electric SA, Федерална република Германия, Френска република (Обжалване — Частична отмяна на обжалваното съдебно решение — Възможност за постановяване на решение с оглед на фазата на производството — Извъндоговорна отговорност на Общността — Определяне на размера на вредата)

13

2010/C 288/21

Свързани дела C-286/09 и C-287/09: Определение на Съда (седми състав) от 9 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Corte d’appello di Roma, Италия) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Длъжностни лица — Пенсия — Сумиране на осигурителни периоди — Член 11 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Вземане предвид на периоди на заетост в Европейските общности — Член 10 ЕО)

14

2010/C 288/22

Дело C-298/09: Определение на Съда (шести състав) от 16 юни 2010 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma, Република Унгария) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Член 104, параграф 3, алинея 1 от Процедурния правилник — Присъединяване към Европейския съюз — Свободно предоставяне на услуги — Директива 96/71/ЕО — Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги — Предприятие за временна работа — Изискване за седалище на територията на държавата членка, в която се предоставят услугите)

14

2010/C 288/23

Дело C-312/09: Определение на Съда (седми състав) от 17 юни 2010 г. (преюдициално запитване от Anotato Dikastirio Kyprou, Република Кипър) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia (Член 104,параграф 3,втора алинея от Процедурния правилник — Регламент (ЕО) № 1347/2000 — Членове 2, 42 и 46 — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност по брачни дела — Присъединяване на държава към Европейския съюз — Производство за развод, започнато преди присъединяването — Действие във времето на Регламент (ЕО) № 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Дело C-350/09 P: Определение на Съда от 12 май 2010 г. — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Европейска комисия (Обжалване — Европейски социален фонд — Финансова помощ — Отмяна)

15

2010/C 288/25

Дело C-358/09 P: Определение на Съда от 1 юли 2010 г. — DSV Road NV/Европейска комисия (Обжалване — Митнически кодекс — Внос на дискети с произход от Тайланд — Последващо събиране на вносни мита — Молба за опрощаване на вносни мита)

16

2010/C 288/26

Дело C-381/09: Определение на Съда (седми състав) от 7 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione, Италия) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Шеста директива ДДС — Приложно поле — Случаи на освобождаване от ДДС — Член 13, част Б, буква г), точка 1 — Предоставяне, договаряне и управление на кредити — Лихварска дейност — Дейност, която е незаконна съгласно националното законодателство)

16

2010/C 288/27

Дело C-448/09 P: Определение на Съда (пети състав) от 30 юни 2010 г. — Royal Appliance International GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) — По-ранната марка „sensixx“ — Словен знак „Centrixx“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Искане за отмяна на по-ранна марка — Висящ пред националните юрисдикции спор — Молба за спиране на производството пред Първоинстанционния съд)

17

2010/C 288/28

Дело C-498/09 P: Определение на Съда от 10 юни 2010 г. — Thomson Sales Europe/Европейска комисия (Жалба — Митнически кодекс — Опрощаване на мита — Отказ от последващо събиране на несъбрани мита — Антидъмпингови мита — Липса на груба небрежност — Сложност на правната уредба — Професионален опит — Дължима грижа от оператора — Цветни телевизори, произведени в Тайланд — Обжалваеми актове)

17

2010/C 288/29

Дело C-352/10: Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Oviedo (Испания) на 13 юли 2010 г. — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Дело C-360/10: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Белгия) на 19 юли 2010 г. — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Дело C-363/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Португалия) на 21 юли 2010 г. — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Дело C-365/10: Иск, предявен на 22 юли 2010 г. — Европейска комисия/Република Словения

19

2010/C 288/33

Дело C-367/10 P: Жалба, подадена на 22 юли 2010 г. от EMC Development AB срещу Решение на Общия съд (пети състав) от 12 май 2010 г. по дело T-432/05, EMC Development AB/Европейска комисия

20

2010/C 288/34

Дело C-372/10: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Република Полша) на 26 юли 2010 г. — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Дело C-386/10 P: Жалба, подадена на 30 юли 2010 г. от Chalkor AE Epexergasias Metallon срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 май 2010 г. по дело T-21/05: Chalkor AE Epexergasias Metallon/Европейска комисия

21

2010/C 288/36

Дело C-392/10: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht Hamburg (Германия) на 4 август 2010 г. — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Дело C-402/10: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 6 август 2010 г. — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Дело C-405/10: Преюдициално запитване, отправено от Amtsgerichts Bruchsal (Германия) на 10 август 2010 г. — Наказателно производство срещу Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Дело C-410/10: Иск, предявен на 17 август 2010 г. — Европейска комисия/Република Гърция

23

2010/C 288/40

Дело C-413/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Ordinario di Prato (Италия) на 18 август 2010 г. — Наказателно производство срещу Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Дело C-417/10: Преюдициално запитване, отправено от Corte Suprema di Cassazione (Италия) на 23 август 2010 г. — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Дело C-418/10: Жалба, подадена на 23 август 2010 г. от Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 7 юли 2010 г. по дело T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Дело C-420/10: Преюдициално запитване, отправено от Landgericht Hamburg (Германия) на 23 август 2010 г. — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Дело C-427/10: Преюдициално запитване, отправено от Corte Suprema di Cassazione (Италия) на 31 август 2010 г. — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, от което е придобито Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Дело C-461/09 P: Определение на Съда (седми състав) от 9 юли 2010 г. — The Wellcome Foundation Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Serono Genetics Institute SA (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка „FAMOXIN“ — Искане за обявяване на недействителност, направено от притежателя на националната словна марка „LANOXIN“ — Отхвърляне на искането за обявяване на недействителност)

26

2010/C 288/46

Дело C-200/08: Определение на председателя на първи състав на Съда от 1 юли 2010 г. — Европейска комисия/Френска република

27

2010/C 288/47

Дело C-190/09: Определение на председателя на осми състав на Съда от 7 юли 2010 г. — Европейска комисия/Република Кипър

27

2010/C 288/48

Дело C-299/09: Определение на председателя на Съда от 25 май 2010 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud, Чешка република) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Дело C-527/09: Определение на председателя на Съда от 22 юни 2010 г. — Европейска комисия/Република Естония

27

2010/C 288/50

Дело C-88/10: Определение на председателя на Съда от 19 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Palermo, Италия) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Дело C-100/10: Определение на председателя на Съда от 12 юли 2010 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург

27

 

Общ съд

2010/C 288/52

Дело T-359/04: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — British Aggregates и др./Комисия (Държавни помощи — Екологичен данък върху инертните материали в Обединеното кралство — Освобождаване от данък за Северна Ирландия — Решение на Комисията да не повдига възражения — Сериозни затруднения — Насоки на Общността относно използването на държавна помощ за опазването на околната среда)

28

2010/C 288/53

Дело T-29/05: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Deltafina/Комисия (Конкуренция — Картели — Испански пазар за изкупуване и първична обработка на суров тютюн — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цените и разпределяне на пазара — Съгласуваност между изложението на възраженията и обжалваното решение — Право на защита — Определяне на съответния пазар — Глоби — Тежест на нарушението — Отегчаващи обстоятелства — Водеща роля — Сътрудничество)

28

2010/C 288/54

Дело T-312/05: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Комисия/Alexiadou (Арбитражна клауза — Договор относно проект за развитие на технология за производство на непромокаеми кожи — Неизпълнение на договора — Възстановяване на авансово платените суми — Лихви за забава — Връщане на Общия съд за ново разглеждане след отмяна — Неприсъствено производство)

29

2010/C 288/55

Дело T-319/05: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Швейцария/Комисия (Външни отношения — Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Германски мерки относно операциите по заход за кацане на летище Цюрих — Регламент (ЕИО) № 2408/92 — Право на защита — Принцип на недопускане на дискриминация — Принцип на пропорционалност)

29

2010/C 288/56

Дело T-63/06: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/ЕЦМНН (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка от ЕЦМНН — Извършване на информационни услуги по програмиране и на софтуерни консултантски услуги — Отхвърляне на офертата на оферент — Критерии за възлагане — Явна грешка в преценката — Равно третиране — Прозрачност — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране)

30

2010/C 288/57

Дело T-119/06: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Usha Martin/Съвет и Комисия (Дъмпинг — Внос на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Индия — Нарушение на гаранция — Принцип на пропорционалност — Член 8, параграфи 1, 7 и 9 от Регламент (ЕО) № 384/96 (понастоящем член 8, параграфи 1, 7 и 9 от Регламент (ЕО) № 1225/2009)

30

2010/C 288/58

Дело T-155/06: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Tomra Systems и др./Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на автомати за събиране на употребяван амбалаж от напитки — Решение, с което се установяват нарушения на член 82 ЕО и на член 54 от Споразумението за ЕИП — Споразумения за предоставяне на изключителни права, за поемане на ангажименти за количество и за отстъпки за търговска лоялност като част от стратегия за отстраняване на конкурентите от пазара — Глоба — Пропорционалност)

31

2010/C 288/59

Дело T-264/07: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — CSL Behring/Комисия и EMA (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Процедура по обозначаване на лекарствените продукти сираци — Заявление за обозначаване на човешкия фибриноген като лекарствен продукт сирак — Задължение за подаване на заявление за обозначаване преди подаването на заявление за разрешение за пускане на пазар — Решение на EMA относно валидността на заявлението)

31

2010/C 288/60

Дело T-300/07: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Извършване на информационни услуги, свързани с управлението и поддържането на интернет портал — Отхвърляне на оферта на оферент — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Равно третиране — Прозрачност)

32

2010/C 288/61

Дело T-348/07: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Al-Aqsa/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания — Замразяване на средства — Обща позиция 2001/931/ОВППС и Регламент (ЕО) № 2580/2001 — Жалба за отмяна — Промяна на исканията — Съдебен контрол — Условия за прилагане на мярка на Съюза за замразяване на средства)

32

2010/C 288/62

Дело T-70/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Axis/СХВП — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ETRAX“ — По-ранни национални фигуративни марки, съдържащи словните елементи „ETRA I+D“ — Относително основание за отказ — Допустимост на жалбата пред апелативния състав — Правило 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 и член 59 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 60 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

33

2010/C 288/63

Дело T-74/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Now Pharm/Комисия (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Процедура по обозначаване на лекарствени продукти сираци — Заявление за обозначаване на лекарствен продукт „Специален течен екстракт от Chelidonii radix“ („Ukrain“) като лекарствен продукт сирак — Решение на Комисията, с което се отказва обозначаването като лекарствен продукт сирак)

33

2010/C 288/64

Дело T-152/08: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Kido/СХВП — Amberes (SCORPIONEXO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Общността SCORPIONEXO — По-ранна национална фигуративна марка ESCORPION — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2010/C 288/65

Дело Т-233/08: Решение на Общия съд от 10 септември 2010 г. — MPDV Mikrolab/СХВП (ROI ANALYZER) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „ROI ANALYZER“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

34

2010/C 288/66

Дело T-387/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка от Службата за публикации — Предоставяне на компютърни услуги — Отхвърляне на офертата на оферент — Жалба за отмяна — Критерии и подкритерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Прозрачност — Явна грешка в преценката — Злоупотреба с власт — Искане за обезщетение)

35

2010/C 288/67

Дело Т-458/08: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Wilfer/СХВП (Изображение на глава на китара) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността представляваща глава на китара в сребрист, сив и кафяв цвят — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Служебна проверка на фактите — Член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009) — Задължение за мотивиране — Член 73, изречение първо от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75, изречение първо от Регламент № 207/2009) — Равно третиране)

35

2010/C 288/68

Дело T-472/08: Решение на Общия съд от 3 септември 2010 г. — Companhia Muller de Bebidas/СХВП — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „61 A NOSSA ALEGRIA“ — По-ранна национална словна марка „CACHAÇA 51“ и по-ранни национални фигуративни марки „Cachaça 51“ и „Pirassununga 51“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2010/C 288/69

Дело T-505/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/СХВП (Hunter) (Марка на Общността — Заявка за регистрация на словна марка на Общността „Hunter“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Ограничаване на стоките, посочени в заявката за регистрация на марка)

36

2010/C 288/70

Дело T-575/08: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — 4care/СХВП — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Марка на Общността — Производство по възражение — Зявка за фигуративна марка на Общността Acumed — По-ранна национална словна марка AQUAMED ACTIVE — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Сходство на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

37

2010/C 288/71

Дело T-582/08: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — Carpent Languages/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Организиране на събрания и конференции — Отхвърляне на оферта, подадена от оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Равно третиране)

37

2010/C 288/72

Дело T-64/09: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Micro Shaping/СХВП (packaging) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „packaging“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

38

2010/C 288/73

Дело T-91/09 P: Решение на Общия съд от 1 септември 2010 г. — Skareby/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Годишно оценяване за 2005 г. — Опростен доклад, изготвен за периода от януари до септември 2005 г. — Пълно възпроизвеждане на оценките, посочени в доклада за развитие на кариерата за 2004 г., частично отменен след постановяване на обжалваното решение)

38

2010/C 288/74

Дело T-106/09: Решение на Общия съд от 9 септември 2010 г. — adp Gauselmann/СХВП — Maclean (Archer Maclean's Mercury) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Archer Maclean’s Mercury“ — По-ранна национална словна марка „Merkur“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

39

2010/C 288/75

Дело T-112/09: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Icebreaker/СХВП — Gilmar (ICEBREAKER) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ICEBREAKER“ — По-ранна словна национална марка „ICEBERG“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Частичен отказ за регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

39

2010/C 288/76

Дело T-369/09: Решение на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Quinta do Portal/СХВП — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността PORTO ALEGRE — По-ранна национална марка VISTA ALEGRE — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2010/C 288/77

Дело T-475/08 P: Определение на Общия съд от 29 юли 2010 г. — Duta/Съд на Европейския съюз (Жалба — Публична служба — Срочно наети служители — Наемане на работа — Длъжност на съдебен помощник — Явно недопустима жалба)

40

2010/C 288/78

Дело T-58/09: Определение на Общия съд от 2 септември 2010 г. — Schemaventotto/Комисия (Жалба за отмяна — Концентрации — Отказване от проект за концентрация — Решение за прекратяване на производството, образувано по член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)

41

2010/C 288/79

Дело T-15/10 R II: Определение на председателя на Общия съд от 8 септември 2010 г. — Noko Ngele/Комисия (Обезпечително производство — Молба за постановяване на временни мерки — Нова молба — Недопустимост)

41

2010/C 288/80

Дело T-305/10: Жалба, подадена на 23 юли 2010 г. — Hartmann-Lamboy/СХВП — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Дело T-323/10: Жалба, подадена на 3 август 2010 г. — Chabou/СХВП — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Дело T-325/10: Иск, предявен на 3 август 2010 г. — Iliad и др./Комисия

43

2010/C 288/83

Дело T-326/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Fraas/СХВП (Мотив на правоъгълници в светлосив, тъмносив, бежов, тъмночервен и кафяв цвят)

43

2010/C 288/84

Дело T-327/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Fraas/СХВП (Мотив на правоъгълници в черен, тъмносив, светлосив и тъмночервен цвят)

44

2010/C 288/85

Дело T-328/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Fraas/СХВП (Мотив на правоъгълници в тъмносив, светлосив, бежов и тъмночервен цвят)

44

2010/C 288/86

Дело T-329/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Fraas/СХВП (Мотив на правоъгълници в черен, сив, бежов и тъмночервен цвят)

45

2010/C 288/87

Дело T-334/10: Жалба, подадена на 10 август 2010 г. — Leifheit/СХВП — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Дело T-337/10: Жалба, подадена на 17 август 2010 г. — Seatech International и др./Съвет и Комисия

46

2010/C 288/89

Дело T-338/10: Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Европейска комисия/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Дело T-339/10: Жалба, подадена на 9 август 2010 г. — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Дело T-340/10: Жалба, подадена на 20 август 2010 г. — CTG Luxembourg PSF/Съд

48

2010/C 288/92

Дело T-342/10: Жалба, подадена на 23 август 2010 г. — Hartmann/СХВП — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Дело T-343/10: Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Etimine and Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Дело T-344/10: Иск, предявен на 20 август 2010 г. — UPS Europe и United Parcel Service Deutschland/Комисия

50

2010/C 288/95

Дело T-346/10: Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Borax Europe/ECHA

51

2010/C 288/96

Дело T-347/10: Жалба, подадена на 27 август 2010 г. — Adelholzener Alpenquellen/СХВП (форма на бутилка с релефно изображение на троен планински връх)

52

2010/C 288/97

Дело T-348/10: Жалба, подадена на 16 август 2010 г. — Panzeri/СХВП — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Дело T-349/10: Жалба, подадена на 26 август 2010 г. — Milux/СХВП (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Дело T-350/10: Жалба, подадена на 26 август 2010 г. — Milux/СХВП (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Дело T-351/10: Жалба, подадена на 26 август 2010 г. — Milux/СХВП (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Дело T-352/10: Жалба, подадена на 26 август 2010 г. — Milux/СХВП (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Дело T-353/10: Жалба, подадена на 31 август 2010 г. — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Комисия

55

2010/C 288/03

Дело T-356/10: Жалба, подадена на 23 август 2010 г. — Nike International/СХВП — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Дело T-357/10: Жалба, подадена на 27 август 2010 г. — Kraft Foods Schweiz/СХВП — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Дело T-359/10: Жалба, подадена на 25 август 2010 г. — Ecologistas en Acción-CODA/Комисия

57

2010/C 288/06

Дело T-362/10: Жалба, подадена на 27 август 2010 г. — Vtesse Networks/Комисия

57

2010/C 288/07

Дело T-363/10: Жалба, подадена на 27 август 2010 г. — Abbott Laboratories/СХВП („RESTORE“)

58

2010/C 288/08

Дело T-364/10: Жалба, подадена на 2 септември 2010 г. — Duravit и др./Комисия

59

2010/C 288/09

Дело T-366/10 P: Жалба, подадена на 1 септември 2010 г. от Luigi Marcuccio срещу Оределение на Съда на публичната служба, постановено на 22 юни 2010 г. по дело F-78/09, Marcuccio/Комисия

60

2010/C 288/10

Дело T-368/10: Жалба, подадена на 3 септември 2010 г. — Rubinetteria Cisal/Комисия

61

2010/C 288/11

Дело T-370/10: Жалба, подадена на 30 август 2010 г. — Rubinetterie Teorema/Комисия

62

2010/C 288/12

Дело T-371/10: Жалба, подадена на 7 септември 2010 г. — Amor/СХВП — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Дело T-376/10: Жалба, подадена на 7 септември 2010 г. — Mamoli Robinetteria/Комисия

63

2010/C 288/14

Дело T-380/10: Жалба, подадена на 8 септември 2010 г. — Wabco Europe и други/Комисия

64

2010/C 288/15

Дело T-384/10: Жалба, продадена на 8 септември 2010 г. — Испания/Комисия

64

2010/C 288/16

Дело T-170/03: Определение на Общия съд от 6 септември 2010 г. — British American Tobacco (Investments)/Комисия

65

2010/C 288/17

Дело T-34/06: Определение на Общия съд от 1 септември 2010 г. — Universal/Комисия

65

2010/C 288/18

Дело T-88/07: Определение на Общия съд от 1 септември 2010 г. — Fabryka Samochodòw Osobowych/Комисия

66

2010/C 288/19

Съединени дела T-440/07 и T-1/08: Определение на Общия съд от 3 септември 2010 г. — Huta Buczek и Buczek/Комисия

66

2010/C 288/20

Дело T-125/09: Определение на Общия съд от 2 септември 2010 г. — Gruener Janura/СХВП — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Дело T-505/09: Определение на Общия съд от 6 септември 2010 г. — Carlyle/СХВП — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Дело T-506/09: Определение на Общия съд от 6 септември 2010 г. — Carlyle/СХВП — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Дело T-49/10: Определение на Общия съд от 11 август 2010 г. — Footwear/СХВП — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2010/C 288/24

Дело F-27/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Hanschmann/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

67

2010/C 288/25

Дело F-28/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Kipp/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

67

2010/C 288/26

Дело F-34/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Sluiter/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

68

2010/C 288/27

Дело F-35/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Visser-Fornt Raya/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

68

2010/C 288/28

Дело F-36/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Armitage-Wilson/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

69

2010/C 288/29

Дело F-37/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Doyle/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

69

2010/C 288/30

Дело F-38/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Martin/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

70

2010/C 288/31

Дело F-39/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Goddijn/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

70

2010/C 288/32

Дело F-41/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Roumimper/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

71

2010/C 288/33

Дело F-42/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Esneau-Kappé/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

71

2010/C 288/34

Дело F-44/09: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Knöll/Европейска полицейска служба (Европол) (Публична служба — Служители на Европол — Неподновяване на договор — Договор за неопределено време — Член 6 от Правилника за служителите на Европол — Принцип на зачитане на правото на защита)

72

2010/C 288/35

Дело F-91/09: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 юли 2010 г. — Marcuccio/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Разумен срок за подаване на искане за обезщетение — Закъснение)

72

2010/C 288/36

Дело F-103/09: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 юли 2010 г. — Allen и др./Комисия (Публична служба — Служители, наети в рамките на проекта JET — Иск за обезщетение — Разумен срок — Закъснение)

72

2010/C 288/37

Дело F-11/10: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 юни 2010 г. — Palou Martínez/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Явна недопустимост — Закъснение — Нарушение на досъдебната процедура — Член 35, параграф 1,буква е) от Процедурния правилник)

73

2010/C 288/38

Дело F-65/10: Жалба, подадена на 6 август 2010 г. — Mata Blanco/Комисия

73

2010/C 288/39

Дело F-66/10: Жалба, подадена на 17 август 2010 г. — De Britto Patricio-Dias/Комисия

74

2010/C 288/40

Дело F-67/10: Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Marcuccio/Комисия

74

2010/C 288/41

Дело F-68/10: Жалба, подадена на 20 август 2010 г. — Behnke/Комисия

74

2010/C 288/42

Дело F-69/10: Жалба, подадена на 24 август 2010 г. — Marcuccio/Комисия

75

2010/C 288/43

Дело F-70/10: Жалба, подадена на 27 август 2010 г. — Hidalgo/Европейски парламент

75

2010/C 288/44

Дело F-30/06: Определение на Съда на публичната служба от 30 юни 2010 г. — Hanot/Комисия

76

2010/C 288/45

Дело F-86/06: Определение на Съда на публичната служба от 26 юли 2010 г. — Vereecken/Комисия

76

2010/C 288/46

Дело F-26/07: Определение на Съда на публичната служба от 9 юли 2010 г. — Potoms и Scillia/Парламент

76

2010/C 288/47

Дело F-29/07: Определение на Съда на публичната служба от 26 юли 2010 г. — Quadu/Парламент

76


BG

 

Top